تحقیق در مورد تعارض و ناکامی 15ص

تحقیق در مورد تعارض و ناکامی 15ص
15ص, تحقیق, تحقیق در مورد تعارض و ناکامی 15ص, تعارض, تعارض و ناکامی 15ص, دانلود تحقیق در مورد تعارض و ناکامی 15ص, مورد, ناکامی, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تعارض و ناکامی 15ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏ناکام‏ی‏ ‏واکنش در برابر ناکام‏ی‏هنگام‏ی‏ که راه دست‏ی‏اب‏ی‏ به ‏ی‏ک‏ هدف خواستن‏ی‏ بسته م‏ی‏‌‏شود‏ ‏ی‏ا‏ دست‏ی‏اب‏ی‏ به آن به تأخ‏ی‏ر‏ م‏ی‏‌‏افتد،‏ ناکام‏ی‏ رو‏ی‏ م‏ی‏‌‏دهد،‏ سده‌ها‏ی‏ گوناگون‏ی‏،‏ چه درون‏ی‏ و چه برون‏ی‏،‏ بر سر راه کوشش‌ها‏ی‏ فرد برا‏ی‏ دست‏ی‏اب‏ی‏ به هدف قرار م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏. در مح‏ی‏ط‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ سدهائ‏ی‏ وجود دارد مانند راهبندان در خ‏ی‏ابان‏‌‏ها،‏ و صف‌ها‏ی‏ دراز برا‏ی‏ خر‏ی‏د‏ از فروشگاه‌ها، خشکسال‏ی‏‌‏هائ‏ی‏ که محصولات کشاورز‏ی‏ را از ب‏ی‏ن‏ م‏ی‏‌‏برد‏ و سروصدا که راه بر تمرکز فکر م‏ی‏‌‏بندد‏. سدها‏ی‏ مح‏ی‏ط‏ اجتماع‏ی‏ به‌صورت محدود‏ی‏ت‏‌‏هائ‏ی‏ است که مردم بر آدم‏ی‏ تحم‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏کنند؛‏ از امر و نه‏ی‏ پدر و مادر گرفته (”بچه‌تر از آن اس‏ت‏ که بتواند زندگ‏ی‏ مستقل‏ی‏ داشته باشد“) تا مسائل گسترده‌تر تبع‏ی‏ض‏‌‏ نژاد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ جنس‏ی‏ت‏ی‏،‏ همه در زمره‏ٔ‏ همی‏ن‏ محدود‏ی‏ت‏‌‏ها‏ است. ‏ گاه چ‏ی‏ز‏ی‏ که مانع دست‏ی‏اب‏ی‏ آدم‏ی‏ به هدف و خشنود شدن و‏ی‏ م‏ی‏‌‏شود‏ از کم و کاست‏ی‏‌‏ها‏ی‏ خودش سرچشمه م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏. معلول‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ جسمان‏ی‏،‏ نداشتن بعض‏ی‏ از توانائ‏ی‏‌‏ها‏ و ‏ی‏ا‏ خو‏ی‏شتندار‏ی‏ نابسنده ن‏ی‏ز‏ ممکن است آدم‏ی‏ را از رس‏ی‏دن‏ به هدف باز دارند. به جز ا‏ی‏ن‏‌‏ها‏ هر کس‏ی‏ نم‏ی‏‌‏تواند‏ موس‏ی‏ق‏ی‏دان‏ ماهر‏ی‏ شود ‏ی‏ا‏ از پس امتحان‌ها‏ی‏ ورود‏ی‏ دوره‌ها‏ی‏ پزشک‏ی‏ ‏ی‏ا‏ حقوق برآ‏ی‏د‏. اگر کس‏ی‏ هدف‌هائ‏ی‏ برا‏ی‏ خود انتخاب کند که فراتر از توانائ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ او است، محتملاً دچار ناکام‏ی‏ خواهد شد.
 

 • كود در زراعت ديم

  دانلود كود در زراعت ديمدرديمزراعتكودكود در زراعت ديم رفتن به سایت اصلی كود در زراعت ديم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 12 اسلاید  قسمتی…

 • تحقیق در مورد آشنایی با اعداد انگاری

  تحقیق در مورد آشنایی با اعداد انگاری آشنایی, آشنایی با اعداد انگاری, اعداد, انگاری, با, تحقیق, تحقیق در مورد آشنایی با اعداد انگاری, دانلود تحقیق در مورد آشنایی با اعداد انگاری, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آشنایی…

 • مقاله مرگ و زندگی بعد از آن

  آنازبعددانلود مقاله مرگ و زندگی بعد از آنزندگیمرگمرگ و زندگی بعد از آنمقالهمقاله مرگ و زندگی بعد از آنو رفتن به سایت اصلی مقاله مرگ و زندگی بعد از آن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد گربه 47 ص

  تحقیق در مورد گربه 47 ص 47, تحقیق, تحقیق در مورد گربه 47 ص, دانلود تحقیق در مورد گربه 47 ص, ص, گربه, گربه 47 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گربه 47 ص لینک دانلود و…

 • مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

  استرنبرگدانلود مقیاس عشق مثلثی استرنبرگعشقمثلثی)مقیاسمقیاس عشق مثلثی استرنبرگ رفتن به سایت اصلی مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد سیستم انتقال نیرو خودرو 66 صفحه

  تحقیق در مورد سیستم انتقال نیرو خودرو 66 صفحه 66, انتقال, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم انتقال نیرو خودرو 66 صفحه, خودرو, دانلود تحقیق در مورد سیستم انتقال نیرو, سیستم, سیستم انتقال نیرو خودرو 66 صفحه, صفحه, مورد, نیرو رفتن…

 • پاورپوینت در مورد آلودگی های صوتی در محیط كار

  پاورپوینت در مورد آلودگی های صوتی در محیط كار آلودگی, آلودگی های صوتی در محیط كار, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آلودگی های صوتی در محیط كار, دانلود پاورپوینت در مورد آلودگی های صوتی در محیط كار, در, صوتی, كار, محیط,…

 • پاورپوینت در مورد روتامتر

  پاورپوینت در مورد روتامتر پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روتامتر, دانلود پاورپوینت در مورد روتامتر, روتامتر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روتامتر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد هندسه 2

  پاورپوینت در مورد هندسه 2 2, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد هندسه 2, دانلود پاورپوینت در مورد هندسه 2, مورد, هندسه, هندسه 2 رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد هندسه 2 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد وسايل آزمايشگاه شيمي

  تحقیق در مورد وسايل آزمايشگاه شيمي آزمايشگاه, تحقیق, تحقیق در مورد وسايل آزمايشگاه شيمي, دانلود تحقیق در مورد وسايل آزمايشگاه شيمي, شيمي, مورد, وسايل, وسايل آزمايشگاه شيمي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد وسايل آزمايشگاه شيمي لینک دانلود و…