تحقیق در مورد شهر و شهرنشيني

تحقیق در مورد شهر و شهرنشيني
تحقیق, تحقیق در مورد شهر و شهرنشيني, دانلود تحقیق در مورد شهر و شهرنشيني, شهر, شهر و شهرنشيني, شهرنشيني, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد شهر و شهرنشيني
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏شهر‏ ‏و‏ ‏شهرنشيني‏ ‏اداره‏ ‏شهرها‏ ‏مديريت‏ ‏يعني‏ « ‏كار‏ ‏كردن‏ ‏با‏ ‏افراد‏ ‏و‏ ‏گروهها‏ ‏براي‏ ‏رسيده‏ ‏به‏ ‏مقاصد‏ ‏سازمان‏ » . ‏وظايف‏ ‏مديريت‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏ ‏برنامه‏‌‏ريزي‏، ‏سازماندهي‏، ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏انگيزش‏ . ‏تمامي‏ ‏اين‏ ‏وظايف‏ ‏براي‏ ‏مديريت‏ ‏شهري‏ ‏نيز‏ ‏متصور‏ ‏است‏. ‏مديريت‏ ‏شهري‏ ‏بايد‏ ‏براي‏ ‏شهر‏ ‏برنامه‏‌‏ريزي‏ ‏كند‏، ‏فعاليتهاي‏ ‏شهر‏ ‏را‏ ‏سازمان‏ ‏دهد‏،‏بر‏ ‏فعاليتهاي‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏نظارت‏ ‏كند‏، ‏حتي‏ ‏براي‏ ‏انجام‏ ‏بهينه‏ ‏امور‏، ‏انگيزش‏ ‏لازم‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏سازمان‏ ‏مديريت‏ ‏شهري‏ ‏و‏ ‏ساير‏ ‏سازمانها‏ ‏و‏ ‏شهروندان‏ ‏ايجاد‏ ‏نمايد‏ (‏سعيدنيا‏، 1378. ‏به‏ ‏نقل‏ ‏از‏ ‏پاول‏‌‏هوس‏ ‏و‏ ‏كنت‏ ‏ايچ‏ ‏بلانچارد‏) . ‏معمولاً‏ ‏مديريت‏ ‏شهري‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏زير‏ ‏مجموعه‏‌‏اي‏ ‏از‏ ‏حكومت‏ ‏محلي‏ ‏تعريف‏ ‏شده‏ ‏و‏ « ‏شهرداري‏ »‌ ‏خوانده‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏همچنين‏ ‏مديريت‏ ‏شهري‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏نظامي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏داراي‏ ‏وروديها‏ ‏و‏ ‏خروجيهاي‏ ‏مشخصي‏ ‏باشد‏. ‏سير‏ ‏مديريت‏ ‏شهري‏ ‏در‏ ‏ايران‏فعاليتهاي‏ ‏شهرداري‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏شكل‏ ‏نوين‏ ‏بي‏‌‏ترديد‏ ‏بايد‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏دوره‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏مشروطيت‏ ‏دانست‏. ‏اين‏ ‏دوران‏ ‏با‏ ‏تصويب‏ ‏قانون‏ ‏بلديه‏ ‏در‏ ‏دوره‏ ‏اول‏ ‏مجلس‏ ‏شوراي‏ ‏ملي‏ ‏به‏ ‏سال‏ 1286 ‏هـ‏، ‏ش‏، ‏آغاز‏ ‏گرديد‏. ‏نخستين‏ ‏شهرداريي‏ ‏كه‏ ‏براساس‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏تأسيس‏ ‏شد‏، ‏شهرداري‏ ‏تهران‏ ‏بود‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏تشكيلات‏ ‏جديد‏ ‏در‏ ‏همان‏ ‏سال‏ (1286) ‏تقريباً‏ ‏بلافاصله‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تصويب‏ ‏قانون‏ ‏پايه‏‌‏گذاري‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏تشكيلات‏ ‏جديد‏ ‏آغاز‏ ‏به‏ ‏كار‏ ‏كرد‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏تا‏ ‏سال‏ 1304، ‏يعني‏ ‏آغاز‏ ‏سلطنت‏ ‏پهلوي‏ ‏اول‏، ‏مجموعاً‏ 16 ‏شهرداري‏ ‏ايران‏ ‏تأسيس‏ ‏شد‏. ‏قانون‏ ‏بلديه‏ 1286 ‏هـ‏ . ‏ش‏. ‏با‏ ‏عدم‏ ‏موفقيت‏ ‏روبه‏‌‏رو‏ ‏شد‏. ‏برخي‏ ‏از‏ ‏بخشهاي‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏كلي‏ ‏به‏ ‏مرحله‏ ‏اجرا‏ ‏در‏ ‏نيامد‏ ‏و‏ ‏برخي‏ ‏ديگر‏ ‏به‏ ‏صورتي‏ ‏ناقص‏ ‏تحقق‏ ‏پيدا‏ ‏كرد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏مشكلاتي‏ ‏روبه‏ ‏رو‏ ‏شد‏. ‏علت‏ ‏آن‏ ‏بود‏ ‏كه‏ ‏نه‏ ‏مردم‏ ‏و‏ ‏نه‏ ‏دولت‏، ‏هيچ‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏آمادگي‏ ‏لازم‏ ‏براي‏ ‏تحقق‏ ‏اين‏ ‏قانون‏ ‏برخوردار‏ ‏نبودند‏. ‏همراه‏ ‏و‏ ‏مقارن‏ ‏با‏ ‏تصويب‏ ‏قانون‏ ‏بلديه‏ ‏سال‏ 1286 ‏هـ‏ . ‏ش‏ . ‏قوانين‏ ‏ديگري‏ ‏نيز‏ ‏به‏ ‏تصويب‏ ‏رسيد‏ : ‏ابتدا‏ ‏قانون‏ ‏انجمنهاي‏ ‏ايالتي‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏قانون‏ ‏تشكيل‏ ‏ايالات‏ ‏و‏ ‏ولايات‏ ‏و‏ ‏دستورالعمل‏ ‏حكام‏. ‏اما‏ ‏دلايلي‏ ‏چند‏ ‏جريان‏ ‏عادي‏ ‏و‏ ‏تكامل‏ ‏تدريجي‏ ‏حركت‏ ‏به‏ ‏سوي‏ ‏شكل‏‌‏گيري‏ ‏نظام‏ ‏دموكراتيك‏ ‏را‏ ‏متوقف‏ ‏كرد‏ ‏يا‏ ‏با‏ ‏مشكلات‏ ‏فراوان‏ ‏مواجه‏ ‏ساخت‏ . (‏مزيني‏، 1378). ‏در‏ ‏دوره‏ ‏سلطنت‏ ‏رضاخان‏، ‏تأسيس‏ ‏شهرداريها‏ ‏تسريع‏ ‏يافت‏، ‏به‏ ‏طوري‏ ‏كه‏ ‏تا‏ ‏پايان‏ ‏سلطنت‏ ‏وي‏، ‏بالغ‏ ‏بر‏ 136 ‏شهرداري‏ ‏تأسيس‏ ‏شد‏. ‏شهرداريها‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏دوره‏، ‏سازماني‏ ‏كاملاً‏ ‏دولتي‏ ‏بودند‏. ‏در‏ ‏سال‏ 1309، ‏قانون‏ ‏بلديه‏ ‏لغو‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏قانون‏ ‏جديدي‏ ‏تصويب‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏موجب‏ ‏آن‏ ‏تأكيد‏ ‏بر‏ ‏وابستگي‏ ‏انحصاري‏ ‏شهرداريها‏ ‏از‏ ‏حيث‏ ‏مالي‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏تبع‏ ‏آن‏ ‏اداري‏ ‏و‏ ‏اجرايي‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏بودجه‏ ‏ملي‏ ‏ـ‏ ‏دولتي‏ ‏بود‏.‏در‏ ‏دوران‏ ‏سلطنت‏ ‏پهلوي‏ ‏دوم‏ ‏نيز‏ ‏تغييراتي‏ ‏در‏ ‏قوانين‏ ‏اداره‏ ‏شهرها‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آمد‏. ‏در‏ ‏سال‏ 1328 ‏قانون‏ ‏جديدي‏ ‏تصويب‏ ‏شد‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏شرايط‏ ‏تعيين‏ ‏شهردار‏، ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏مزاياي‏ ‏او‏ ‏و‏ ‏همچنين‏ ‏واگذاري‏ ‏برخي‏ ‏اختيارات‏ ‏تازه‏ ‏به‏ ‏انجمنهاي‏ ‏شهر‏ ‏تغييراتي‏ ‏ايجاد‏ ‏شده‏ ‏بود‏ . ‏در‏ ‏سال‏ 1331 ‏در‏ ‏لايحه‏ ‏الحاقي‏ ‏به‏ ‏قانون‏ ‏سال‏ 1328، ‏اختيارات‏ ‏انجمنهاي‏ ‏شهر‏ ‏و‏ ‏قدرت‏ ‏مردم‏ ‏افزايش‏ ‏يافت‏.
 

 • هشت سال دفاع مقدس 14 ص

  هشت سال دفاع مقدس 14 ص 14, دانلود هشت سال دفاع مقدس 14 ص, دفاع, سال, ص, مقدس, هشت, هشت سال دفاع مقدس 14 ص رفتن به سایت اصلی هشت سال دفاع مقدس 14 ص لینک دانلود و خرید پایین…

 • رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

  ازپستاریخترازنامهدانلود رویدادهای پس از تاریخ ترازنامهرویدادهایرویدادهای پس از تاریخ ترازنامه رفتن به سایت اصلی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :…

 • تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوئي

  تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوئي با, پولشوي, تحقیق, تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوي, دانلود تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوي, قانون, قانون مبارزه با پولشوي, مبارزه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قانون…

 • تحقیق در مورد اسرارنامه

  تحقیق در مورد اسرارنامه اسرارنامه, تحقیق, تحقیق در مورد اسرارنامه, دانلود تحقیق در مورد اسرارنامه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اسرارنامه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد اينترنت يك نماي درشت 22 ص

  تحقیق در مورد اينترنت يك نماي درشت 22 ص 22, اينترنت, اينترنت يك نماي درشت 22 ص, تحقیق, تحقیق در مورد اينترنت يك نماي درشت 22 ص, دانلود تحقیق در مورد اينترنت يك نماي درشت 22 ص, درشت, ص, مورد,…

 • تحقیق در مورد نگاهي به اهداف و آثار ازدواج در قرآن 7 ص

  تحقیق در مورد نگاهي به اهداف و آثار ازدواج در قرآن 7 ص 7, آثار, ازدواج, اهداف, به, تحقیق, تحقیق در مورد نگاهي به اهداف و آثار ازدواج در قرآن 7 ص, دانلود تحقیق در مورد نگاهي به اهداف و…

 • پاورپوینت در مورد برند یا مارک تجاری

  پاورپوینت در مورد برند یا مارک تجاری برند, برند یا مارک تجاری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برند یا مارک تجاری, تجاری, دانلود پاورپوینت در مورد برند یا مارک تجاری, مارک, مورد, یا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد برند…

 • تحقیق در مورد خوراک و خوراک دادن 10 ص

  تحقیق در مورد خوراک و خوراک دادن 10 ص 10, تحقیق, تحقیق در مورد خوراک و خوراک دادن 10 ص, خوراک, خوراک و خوراک دادن 10 ص, دادن, دانلود تحقیق در مورد خوراک و خوراک دادن 10 ص, ص, مورد,…

 • پاورپوینت در مورد حوادث و سوانح از نظر رخداد طبیعی

  پاورپوینت در مورد حوادث و سوانح از نظر رخداد طبیعی از, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حوادث و سوانح از نظر رخداد طبیعی, حوادث, حوادث و سوانح از نظر رخداد طبیعی, دانلود پاورپوینت در مورد حوادث و سوانح از نظر رخداد…

 • هاردديسك

  هاردديسك دانلود هاردديسك, هاردديسك رفتن به سایت اصلی هاردديسك لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏1‏تاريخچه ابزارهاي…