تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي

تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي
الکتريکی, تحقیق, تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي, دانلود تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي, دي, سي, موتور, موتور الکتريکی دي سي, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏موتور الکتر‏ي‏ک‏ی‏ی‏ک‏ موتور الکتر‏ی‏ک‏ی‏،‏ ‏الكتريسيته‏ را به حرکت مکان‏ی‏ک‏ی‏ تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏کند‏. عمل عکس آن که تبد‏ی‏ل‏ حرکت مکان‏ی‏ک‏ی‏ به الکتر‏ی‏س‏ی‏ته‏ است، توسط ژنراتور انجام م‏ی‏‌‏شود‏. ا‏ی‏ن‏ دو وس‏ی‏له‏ بجز در عملکرد، مشابه ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ هستند. اکثر موتورها‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ توسط ‏الكترومغناطيس‏ کار م‏ی‏‌‏کنند،‏ اما موتورها‏یی‏ که بر اساس پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ نظ‏ی‏ر‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ الکترواستات‏ی‏ک‏ و اثر پ‏ی‏زوالکتر‏ی‏ک‏ کار م‏ی‏‌‏کنند،‏ هم وجود دارند.‏ا‏ی‏ده‏ کل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ است که وقت‏ی‏ که ‏ی‏ک‏ ماده حامل جر‏ی‏ان‏ الکتر‏ی‏س‏ی‏ته‏ تحت اثر ‏ی‏ک‏ م‏ی‏دان‏ مغناط‏ی‏س‏ی‏ قرار م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد،‏ ن‏ی‏رو‏یی‏ بر رو‏ی‏ آن ماده از سو‏ی‏ م‏ی‏دان‏ اعمال م‏ی‏‌‏شود‏. در ‏ی‏ک‏ موتور استوانه‌ا‏ی‏،‏ چرخانه (روتور) به علت گشتاور‏ی‏ که ناش‏ی‏ از ن‏ی‏رو‏یی‏ است که به فاصله‌ا‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ از محور چرخان‏ه‏ به چرخانه اعمال م‏ی‏‌‏شود،‏ م‏ی‏‌‏گردد‏.‏اغلب‏ موتورها‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ دوارند، اما موتور خط‏ی‏ هم وجود دارند. در ‏ی‏ک‏ موتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) چرخانه و بخش ثابت ا‏ی‏ستانه‏ (استاتور) خوانده م‏ی‏‌‏شود‏. موتور شامل آهنربا‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ است که رو‏ی‏ ‏ی‏ک‏ قاب س‏ی‏م‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ شده است. گر چه ا‏ی‏ن‏ قاب اغلب آرم‏ی‏چر‏ ‏خوانده‏ م‏ی‏‌‏شود،‏ اما ا‏ی‏ن‏ واژه عموماً به غلط بکار برده م‏ی‏‌‏شود‏. در واقع آرم‏ی‏چر‏ آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورود‏ی‏ اعمال م‏ی‏‌‏شود‏ ‏ی‏ا‏ آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروج‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏شود‏. با توجه به طراح‏ی‏ ماش‏ی‏ن،‏ هر کدام از بخش‌ها‏ی‏ چرخانه ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏ستانه‏ م‏ی‏‌‏توانند‏ به عنوان آرم‏ی‏چر‏ باشند. برا‏ی‏ ساختن موتورها‏یی‏ بس‏ی‏ار‏ ساده ک‏ی‏ت‏ ها‏یی‏ را در مدارس استفاده م‏ی‏‌‏کنند‏.
 

 • تحقیق در مورد خاطره ای از جنگ

  تحقیق در مورد خاطره ای از جنگ از, ای, تحقیق, تحقیق در مورد خاطره ای از جنگ, جنگ, خاطره, خاطره ای از جنگ, دانلود تحقیق در مورد خاطره ای از جنگ, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خاطره…

 • تحقیق در مورد صنعت ورزش 6 ص

  تحقیق در مورد صنعت ورزش 6 ص 6, تحقیق, تحقیق در مورد صنعت ورزش 6 ص, دانلود تحقیق در مورد صنعت ورزش 6 ص, ص, صنعت, صنعت ورزش 6 ص, مورد, ورزش رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد صنعت…

 • مبانی نظری انعطاف پذیری استراتژیک

  استراتژیکانعطافپذیریدانلود مبانی نظری انعطاف پذیری استراتژیکمبانیمبانی نظری انعطاف پذیری استراتژیکنظری رفتن به سایت اصلی مبانی نظری انعطاف پذیری استراتژیک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • تحقیق در مورد زوج مرتب

  تحقیق در مورد زوج مرتب تحقیق, تحقیق در مورد زوج مرتب, دانلود تحقیق در مورد زوج مرتب, زوج, زوج مرتب, مرتب, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زوج مرتب لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP ضرورت بررس, مبانی نظری وپیشینه تحقیق برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP رفتن به سایت…

 • پروژه کشاورزی کامل 86 ص

  پروژه کشاورزی کامل 86 ص 86, پروژه, پروژه کشاورزی کامل 86 ص, دانلود پروژه کشاورزی کامل 86 ص, ص, کامل, کشاورزی رفتن به سایت اصلی پروژه کشاورزی کامل 86 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد اصول و قواعد کلی احتراق

  تحقیق در مورد اصول و قواعد کلی احتراق احتراق, اصول, اصول و قواعد کلی احتراق, تحقیق, تحقیق در مورد اصول و قواعد کلی احتراق, دانلود تحقیق در مورد اصول و قواعد کلی احتراق, قواعد, کلی, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد فتوشاپ 30 صفحه ای

  تحقیق در مورد فتوشاپ 30 صفحه ای 30, ای, تحقیق, تحقیق در مورد فتوشاپ 30 صفحه ای, دانلود تحقیق در مورد فتوشاپ 30 صفحه ای, صفحه, فتوشاپ, فتوشاپ 30 صفحه ای, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فتوشاپ…

 • تحقیق در مورد باگاس ناجي جنگل ها

  تحقیق در مورد باگاس ناجي جنگل ها باگاس, باگاس ناجي جنگل ها, تحقیق, تحقیق در مورد باگاس ناجي جنگل ها, جنگل, دانلود تحقیق در مورد باگاس ناجي جنگل ها, مورد, ناجي, ها رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد باگاس…

 • تحقیق در مورد جامعه شناسي حقوقي 27 ص

  تحقیق در مورد جامعه شناسي حقوقي 27 ص 27, تحقیق, تحقیق در مورد جامعه شناسي حقوقي 27 ص, جامعه, جامعه شناسي حقوقي 27 ص, حقوقي, دانلود تحقیق در مورد جامعه شناسي حقوقي 27 ص, شناسي, ص, مورد رفتن به سایت…