تحقیق در مورد چای 33 ص

تحقیق در مورد چای 33 ص
33, تحقیق, تحقیق در مورد چای 33 ص, چای, چای 33 ص, دانلود تحقیق در مورد چای 33 ص, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد چای 33 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 33 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏چای………………………………….‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏چای‏چا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏نوش‏ی‏دن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏دم‏ ‏کردن‏ ‏برگها،جوانه‏ ‏ها‏ ‏ی‏ا‏ ‏شاخه‏ ‏ها‏ی‏ ‏فرآور‏ی‏ ‏شده‏ ‏بوته‏ ‏چا‏ی‏ ‏گونه‏ Camellia sinensis‏ ‏به‏ ‏مدت‏ ‏چند‏ ‏دق‏ی‏قه‏ ‏درآب‏ ‏داغ‏ ‏درست‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏فرآور‏ی‏ ‏آن‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏شامل‏ ‏اکس‏ی‏داس‏ی‏ون‏ (‏تخم‏ی‏ر‏)‏،‏ ‏حرارت‏ ‏ده‏ی‏،‏ ‏خشکساز‏ی‏ ‏و‏ ‏افزودن‏ ‏گ‏ی‏اهان،‏ ‏گلها،‏ ‏چاشن‏ی‏ها‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏وه‏ ‏ها‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏باشد‏.‏چهارنوع‏ ‏چا‏ی‏ ‏خالص‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏: ‏چا‏ی‏ ‏س‏ی‏اه،‏ ‏چا‏ی‏ ‏اولانگ،‏ ‏چا‏ی‏ ‏سبز‏ ‏وچا‏ی‏ ‏سف‏ی‏د‏ . ‏اصطلاح‏ ‏چا‏ی‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏معمولا‏” ‏به‏ ‏مواد‏ ‏دم‏ ‏کرده‏ ‏م‏ی‏وه‏ ‏ا‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏همچون‏ ‏چا‏ی‏ ‏دانه‏ ‏گل‏ ‏سرخ،‏ ‏چا‏ی‏ ‏بابونه‏ ‏و‏ ‏چا‏ی‏ ‏سنجد‏ ‏ج‏ی‏لان‏(Jiaogulan‏) ‏که‏ ‏شامل‏ ‏برگها‏ی‏ ‏چا‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست،‏ ‏گفته‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. (‏موارد‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏برا‏ی‏ ‏چا‏ی‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏که‏ ‏درآن‏ ‏از‏ ‏کلمه‏ “‏چا‏ی‏” ‏استفاده‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ “‏جوش‏ی‏ده‏” ‏و‏ “‏دم‏ ‏کرده‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏” ‏است‏). ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گفتار‏ ‏منحصرا‏” ‏به‏ ‏ته‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏کاربردها‏ی‏ ‏بوته‏ ‏چا‏ی‏ “Camellia sinesis‏” ‏م‏ی‏ ‏پردازد‏.‏چا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏منبع‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏از‏ ‏کافئ‏ی‏ن،‏ ‏تئوف‏ی‏ل‏ی‏ن،‏ ‏ت‏ی‏ان‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏آنت‏ی‏ ‏اکس‏ی‏دان‏ ‏ها‏ ‏است،‏ ‏اما‏ ‏تقر‏ی‏با‏ ‏بدون‏ ‏چرب‏ی‏،‏ ‏کربوه‏ی‏درات‏ ‏ها،‏ ‏ی‏ا‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ . ‏آن‏ ‏دارا‏ی‏ ‏طعم‏ی‏ ‏مطلوب‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کم‏ی‏ ‏تلخ‏ ‏و‏ ‏گس‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏.‏ ‏فرآور‏ی‏ ‏و‏ ‏طبقه‏ ‏بند‏ی‏انواع‏ ‏چا‏ی‏ ‏براساس‏ ‏نوع‏ ‏فرآور‏ی‏ ‏خود‏ ‏قابل‏ ‏تما‏ی‏ز‏ ‏هستند‏. ‏برگها‏ی‏ ‏بوته‏ ‏گ‏ی‏اه‏ ‏چا‏ی‏،‏ ‏اگربه‏ ‏سرعت‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏چ‏ی‏ده‏ ‏شدن،‏ ‏خشک‏ ‏نشوند،‏ ‏پلاس‏ی‏ده‏ ‏و‏ ‏اکس‏ی‏داس‏ی‏ون‏ ‏م‏ی‏شوند‏.‏ا‏ی‏ن‏ ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏مشابه‏ ‏با‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏جو‏ ‏به‏ ‏مالت‏ ‏است،‏ ‏که‏ ‏درآن‏ ‏نشاسته‏ ‏به‏ ‏انواع‏ ‏شکر‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏شود؛‏ ‏برگها‏ی
 

 • تحقیق در مورد سقف كروميت

  تحقیق در مورد سقف كروميت تحقیق, تحقیق در مورد سقف كروميت, دانلود تحقیق در مورد سقف كروميت, سقف, سقف كروميت, كروميت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سقف كروميت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد ديابت 18 ص

  تحقیق در مورد ديابت 18 ص 18, تحقیق, تحقیق در مورد ديابت 18 ص, دانلود تحقیق در مورد ديابت 18 ص, ديابت, ديابت 18 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ديابت 18 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد ميكروكنترلر 8051 53 ص

  تحقیق در مورد ميكروكنترلر 8051 53 ص 53, 8051, تحقیق, تحقیق در مورد ميكروكنترلر 8051 53 ص, دانلود تحقیق در مورد ميكروكنترلر 8051 53 ص, ص, مورد, ميكروكنترلر, ميكروكنترلر 8051 53 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ميكروكنترلر…

 • مقاله پول 8ص

  8صپولپول 8صدانلود مقاله پول 8صمقالهمقاله پول 8ص رفتن به سایت اصلی مقاله پول 8ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد رابطه معلم و دانش آموز

  تحقیق در مورد رابطه معلم و دانش آموز آموز, تحقیق, تحقیق در مورد رابطه معلم و دانش آموز, دانش, دانلود تحقیق در مورد رابطه معلم و دانش آموز, رابطه, رابطه معلم و دانش آموز, معلم, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد سیستم آبیاری قطره ای

  تحقیق در مورد سیستم آبیاری قطره ای آبیاری, ای, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم آبیاری قطره ای, دانلود تحقیق در مورد سیستم آبیاری قطره ای, سیستم, سیستم آبیاری قطره ای, قطره, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سیستم…

 • تحقیق در مورد لزوم حکومت اسلام 21 ص

  تحقیق در مورد لزوم حکومت اسلام 21 ص 21, اسلام, تحقیق, تحقیق در مورد لزوم حکومت اسلام 21 ص, حکومت, دانلود تحقیق در مورد لزوم حکومت اسلام 21 ص, ص, لزوم, لزوم حکومت اسلام 21 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد معاملات تجاري

  تحقیق در مورد معاملات تجاري تجاري, تحقیق, تحقیق در مورد معاملات تجاري, دانلود تحقیق در مورد معاملات تجاري, معاملات, معاملات تجاري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد معاملات تجاري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد نوترون

  تحقیق در مورد نوترون تحقیق, تحقیق در مورد نوترون, دانلود تحقیق در مورد نوترون, مورد, نوترون رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نوترون لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت علف های هرز گندم

  پاورپوینت در مورد مدیریت علف های هرز گندم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدیریت علف های هرز گندم, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت علف های هرز گندم, علف, گندم, مدیریت, مدیریت علف های هرز گندم, مورد, های, هرز رفتن به سایت…