پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

(IARS)ایرانیپرسشنامهپرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)خطرپذیریدانلود پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)نوجوانان

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرسشنامةخطرپذيرينوجوانانايراني (IARS‏)‏:‏اين ‏پرسشنامه ‏توسط ‏محمدي ‏زاده ‏و ‏احمدآبادي ‏(1387)‏براي ‏سنجش ‏خطرپذيري ‏در ‏نوجوانان ‏ايراني ‏تدوين ‏يافته ‏است .‏تعداد ‏38‏سئوال ‏پرسشنامه ‏براي ‏سنجش ‏رفتارهاي ‏پرخطر ‏از ‏قبيل ‏رانندگي‏ (6 سوال)‏، ‏خشونت ‏(5سوال)‏، ‏سيگار ‏كشيدن‏(5 سوال)‏، ‏مصرف ‏مواد ‏مخدر‏(8 سوال)‏، ‏مصرف ‏الكل‏(6 سوال)‏،رابطه ‏بارفتار ‏جنسي ‏وگرايش ‏به ‏جنس ‏مخالف‏ (8 سوال)‏،به ‏كاربرده ‏ميشود‏. ‏پاسخگويان ‏موافقت ‏يا ‏مخالفت ‏خود ‏را ‏با ‏اين ‏سوالات‏ ‏تدريك‏ ‏مقياس‏5‏ ‏گزينهايازكاملاًمخالف‏(نمره 1)‏،تاكاملاًموافق‏(نمره 5) ‏مطرحميكنند‏.‏اعتباراينمقياسبهروشهمسازيدرونيوباكمكآلفايكرونباخورواييسازةآنبااستفادهازتحليلعاملياكتشافيوروشتحليلمؤلفههاياصليوبرايابعادموردبررسيقرارگرفت‏. ‏ميزانآلفايكرونباخبرايمقياسكلي‏938/0 و برای ابعاد ‏پرسشنامه‏ 715/0 و 931/0 ‏بودهاست‏. ‏نتايجبهدستآمدهازرواييوپاياييمقياسحاكيازآنبودهكهابزاريمناسبدرسنجشخطرپذيرينوجوانانايرانيميباشد‏ (‏محمدي زادهواحمدآبادي،‏ 1387).‏3-6- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها‏هر آزمونی باید دارای روایی و پایایی باشد تا قابل اعتماد بوده، راهنمای خوبی در تصمیم گیری های مسئولان باشد. یکی از شرایط مهم برای این که آزمون، وسیله ای مطمئن برای پیش بینی درجة موفقیت فرد در شغل باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد. یعنی با انجام آن آزمون، همیشه نتیجه یکسانی به دست آید. پس پایایی آزمون مقیاسی است که به وسیله آن، درجة اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می گردد (سعادت، 1385). ‏3-6-1- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده ها‏قابليت اعتماد يا پايايي‏. Reliability‏، يكي از ويژگي‏‌‏هاي فني ابزار اندازه‌‏گيري‏ پرسشنامه‏ است. بدين معنا كه ابزار اندازه‌‏گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به‌‏دست مي‌‏دهد. معمولاً دامنه ضريب قابليت اعتماد از ‏صفر‏ (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه‏‌‏گيري، ويژگي‏‌‏هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي‏‌‏هاي متغيّر و موقّتي ‏آن‏ را مي‌‏سنجد‏. ‏در پژوهش حاضر براي تعيين پايايي ابزار اندازه‌‏گيري، پرسشنامه نهايي بين‏30 نفر از ‏افراد نمونه آماري پژوهش به‏‌‏ ‏صورت
 

 • كارآزمايي باليني

  بالينيدانلود كارآزمايي بالينيكارآزماييكارآزمايي باليني رفتن به سایت اصلی كارآزمايي باليني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 21 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام…

 • تحقیق در مورد مفهوم ضمان درك 13 ص

  تحقیق در مورد مفهوم ضمان درك 13 ص 13, تحقیق, تحقیق در مورد مفهوم ضمان درك 13 ص, دانلود تحقیق در مورد مفهوم ضمان درك 13 ص, درك, ص, ضمان, مفهوم, مفهوم ضمان درك 13 ص, مورد رفتن به سایت…

 • 1بارنامه دریایی تحت چارتر

  1بارنامه1بارنامه دریایی تحت چارترتحتچارتردانلود 1بارنامه دریایی تحت چارتردریایی رفتن به سایت اصلی 1بارنامه دریایی تحت چارتر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 18 اسلاید  قسمتی…

 • تحقیق در مورد كار آفريني توليد كارتون مشهد

  تحقیق در مورد كار آفريني توليد كارتون مشهد آفريني, تحقیق, تحقیق در مورد كار آفريني توليد كارتون مشهد, توليد, دانلود تحقیق در مورد كار آفريني توليد كارتون مشهد, كار, كار آفريني توليد كارتون مشهد, كارتون, مشهد, مورد رفتن به سایت…

 • مقاله ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان 7 ص

  (ص)7آموزانانگيزهايجادايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان 7 صتحصيليدانشدانلود مقاله ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان 7 صدرمقالهمقاله ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان 7 ص رفتن به سایت اصلی مقاله ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان 7 ص لینک دانلود…

 • پاورپوینت در مورد مسعود سعد سلمان

  پاورپوینت در مورد مسعود سعد سلمان پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مسعود سعد سلمان, دانلود پاورپوینت در مورد مسعود سعد سلمان, سعد, سلمان, مسعود, مسعود سعد سلمان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مسعود سعد سلمان لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد پاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات

  پاورپوینت در مورد پاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات ارزیابی, بررسی, پاورپوینت, پاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات, پاورپوینت در مورد پاورپوینت بررسی و ارزیابی انواع اشعه ها و نقش پرتوها و کاربرد آنها, توليد, دانلود…

 • پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی برنامه سلامت دهان و دندان

  پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی برنامه سلامت دهان و دندان آموزشی, برنامه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی برنامه سلامت دهان و دندان, دانلود پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی شغل شناسی, دندان, دهان, سلا, سلامت, کارگاه, کارگاه آموزشی برنامه سلامت…

 • تحقیق در مورد جمعيت شناسي 31 ص

  تحقیق در مورد جمعيت شناسي 31 ص 31, تحقیق, تحقیق در مورد جمعيت شناسي 31 ص, جمعيت, جمعيت شناسي 31 ص, دانلود تحقیق در مورد جمعيت شناسي 31 ص, شناسي, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جمعيت…

 • کارآموزی بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن 107 ص

  کارآموزی بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن 107 ص بررسي, پياده, دانلود کارآموزی بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن 107 ص, سازي, کارآموزی, کارآموزی بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM…