پرسشنامه نگرش به صمیمیت

بهپرسشنامهپرسشنامه نگرش به صمیمیتدانلود پرسشنامه نگرش به صمیمیتصمیمیتنگرش

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه نگرش به صمیمیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
×‏نگرش به صمیمیتIntimacy Attitude Scale-Revised‏معرفی پرسشنامه‏پرسشنامه تجدیدنظر شده سنجش نگرش صمیمانه آمیدون، کومار و تریدول (1983)‏، فرم تجدیدنظر شده مقیاس نگرش به صمیمیت (IAS-R)‏ میباشد که توسط آمیدون و تمپل در سال 1981‏ ساخته شده است. جهت اجرای این پرسشنامه بر روی نمونه ایرانی، ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. این پرسشنامه توسط صفارینیا، شقاقی و قلمی (1391)‏ بر روی 521‏ دانشجوی دانشگاههای تهران اجرا شده است.‏نمرهگذاری‏این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 50‏ گویه میباشد. گویههای 1‏، 2‏، 3‏، 8‏، 9‏، 12‏، 18‏، 19‏، 20‏، 21‏، 23‏، 28‏، 29‏، 30‏، 34‏، 35‏، 36‏، 39‏، 40‏، 41‏، 48‏ خرده مقیاس »‏تمایل به صمیمیت«‏، گویههای 7‏، 10‏، 15‏، 17‏، 24‏، 25‏، 37‏، 38‏، 42‏، 44‏، 47‏، 50‏ خرده مقیاس »‏گریز از صمیمیت«‏، گویههای 11‏، 13‏، 14‏، 16‏، 31‏، 32‏، 33‏، 45‏، 46‏، 49‏ خرده مقیاس »‏جذابیت«‏ و گویههای 4‏، 5‏، 6‏، 22‏، 26‏، 27‏، 43‏ خرد مقیاس »‏ ترس از صمیمیت«‏ را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »‏کاملاً موافق«5=‏، »‏موافق«4=‏، »‏نظری ندارم«3=‏، »‏مخالف«2=‏ و »‏کاملاً مخالف«1=‏ انجام میشود.بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 50‏ و 250‏ خوهاد بود. لازم به ذکر است که‏ ‏گویههای 4‏، 5‏، 6‏، 7‏، 10‏، 13‏، 15‏، 17‏، 21‏، 22‏، 24‏، 25‏، 26‏، 27‏، 30‏، 34‏، 37‏، 38‏، 39‏، 42‏، 43‏، 44‏، 45‏، 46‏، 47‏، 48‏ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.‏پایایی و روایی‏در پژوهش صفارینیا، شقاقی و قلمی (1391)‏ پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی برابر با 0/83‏ و با ‏استفاده از روش آ»‏فای کرونباخ، 0/84‏ به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. همچنین جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از روشهای تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از شاخصهایی نظیر x2/df =2/27‏ وRMR=0/12‏نشاندهنده برازش خوب مدل در تعیین عاملها به شکل اولیه بیان شده توسط آمیدون، کومار و تریدول
 

 • پاورپوینت در مورد نزول قرآن

  پاورپوینت در مورد نزول قرآن پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نزول قرآن, دانلود پاورپوینت در مورد نزول قرآن, قرآن, مورد, نزول, نزول قرآن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نزول قرآن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد ميان افزود ها، بدل يا معترضه 54 ص

  تحقیق در مورد ميان افزود ها، بدل يا معترضه 54 ص 54, افزود, بدل, بدل يا معترضه 54 ص, تحقیق, تحقیق در مورد ميان افزود ها, دانلود تحقیق در مورد ميان افزود ها, ص, معترضه, مورد, ميان, ميان افزود ها,…

 • تحقیق در مورد معاويه و جنگ جمل 20 ص

  تحقیق در مورد معاويه و جنگ جمل 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد معاويه و جنگ جمل 20 ص, جمل, جنگ, دانلود تحقیق در مورد معاويه و جنگ جمل 20 ص, ص, معاويه, معاويه و جنگ جمل 20 ص,…

 • پاورپوینت در مورد حرکت فیزیک نهم فصل 4 (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد حرکت فیزیک نهم فصل 4 (تحقیق دانش آموزی) 4, آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حرکت فیزیک نهم فصل 4 (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, حرکت, حرکت فیزیک نهم فصل 4, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد حرکت فیزیک نهم…

 • پاورپوینت در مورد ادبیات سوم دبیرستان درس هشتم

  پاورپوینت در مورد ادبیات سوم دبیرستان درس هشتم ادبیات, ادبیات سوم دبیرستان درس هشتم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ادبیات سوم دبیرستان درس سوم (تحقیق دانش آموزی), دانلود پاورپوینت در مورد ادبیات سوم دبیرستان درس سوم (تحقیق دانش آموزی), دبیرستان, درس,…

 • پرسشنامه رسميت در سازمان

  پرسشنامهپرسشنامه رسميت در سازماندانلود پرسشنامه رسميت در سازماندررسميتسازمان رفتن به سایت اصلی پرسشنامه رسميت در سازمان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد ورزش تنیس

  تحقیق در مورد ورزش تنیس تحقیق, تحقیق در مورد ورزش تنیس, تنیس, دانلود تحقیق در مورد ورزش تنیس, مورد, ورزش, ورزش تنیس رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ورزش تنیس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد شيوه ويرايش 12 ص

  تحقیق در مورد شيوه ويرايش 12 ص 12, تحقیق, تحقیق در مورد شيوه ويرايش 12 ص, دانلود تحقیق در مورد شيوه ويرايش 12 ص, شيوه, شيوه ويرايش 12 ص, ص, مورد, ويرايش رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شيوه…

 • مقاله با عنوان بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش

  مقاله با عنوان بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش آموزش, با, بررسی, دانلود مقاله با عنوان بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش, در, عنوان, فراگیر, کیفیت, مدیریت, مقاله, مقاله با عنوان بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش,…

 • تحقیق در مورد طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ 22 ص

  تحقیق در مورد طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ 22 ص 22, تحقیق, تحقیق در مورد طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ 22 ص, تولید, شتر, ص, طرح, طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ…