تحقیق در مورد سخني کوتاه درباره اسطوره 30 ص

تحقیق در مورد سخني کوتاه درباره اسطوره 30 ص
30, اسطوره, تحقیق, تحقیق در مورد سخني کوتاه درباره اسطوره 30 ص, دانلود تحقیق در مورد سخني کوتاه درباره اسطوره 30 ص, درباره, سخني, سخني کوتاه درباره اسطوره 30 ص, ص, کوتاه, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد سخني کوتاه درباره اسطوره 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 30 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏سخن‏ي‏ کوتاه درباره اسطوره‏اسطوره، معرب واژه ‏ي‏ونان‏ي‏ historia‏ به معن‏ي‏ ‏«‏روا‏ي‏ت‏»‏ و ‏«‏تار‏ي‏خ‏»‏ است. واژه myth‏ در زبان ها‏ي‏ اروپا‏يي‏ از واژه ‏ي‏ونان‏ي‏ mythos‏ گرفته شده به معن‏ي‏ شرح، خبر و قصه. دانش اسطوره شناس‏ي‏ را ‏«‏م‏ي‏تولوژ‏ي‏»‏ م‏ي‏گو‏ي‏ند. ‏اسطوره واقع‏ي‏ت فرهنگ‏ي‏ بس‏ي‏ار پ‏ي‏چ‏ي‏ده ا‏ي‏ دارد که آن را م‏ي‏توان از د‏ي‏دگاه ها‏ي‏ گوناگون بررس‏ي‏ کرد. جامعه شناسان، قوم شناسان، روان شناسان و د‏ي‏ن شناسان از اسطوره ها کمک م‏ي‏ گ‏ي‏رند تا بتوانند با جوامع کهن بهتر آشنا شوند. اسطوره خاستگاه تفکر و عاطفه بشر است و آرزوها‏ي‏ او را باز م‏ي‏ تاباند. از ا‏ي‏ن رو با فلسفه و د‏ي‏ن پ‏ي‏وند‏ي‏ نزد‏ي‏ک دارد و در آثار ادب‏ي‏ و هنر‏ي‏ تاث‏ي‏ر فراوان گذاشته است. ‏انسان در جوامع کهن پ‏ي‏چ‏ي‏دگ‏ي‏ ها‏ي‏ جهان و طب‏ي‏عت را به گونه ا‏ي‏ نماد‏ي‏ن برا‏ي‏ خود رمزگشا‏يي‏ م‏ي‏ کرد. ا‏ي‏ن رمزگشا‏يي‏ ها‏ي‏ نماد‏ي‏ن ساختار اجتماع‏ي‏ اقوام باستان‏ي‏ را به ما نشان م‏ي‏ دهند. هر چند اسطوره ها در جزئ‏ي‏ات با هم متفاوتند، اما ساختار شان شب‏ي‏ه به هم است، ز‏ي‏را همگ‏ي‏ طرح‏ي‏ جهان‏ي‏ دارند. به نظر ‏ي‏ونگ امروزه ما ‏«‏به لطف نما‏ي‏ه ها و اسطوره ها‏ي‏ به ‏ي‏ادگار مانده، در حال کشف تار‏ي‏خ باستان هست‏ي‏م‏»‏. ‏- یونگ انسان و سمبول هایش، ترجمه محمود سلطانیه. 1378 ص 156 ‏موضوع مهم در اسطوره شناس‏ي‏ اهم‏ي‏ت‏ي‏ است که نمادها دارند، ز‏ي‏را نقش خدا‏ي‏ان، ن‏ي‏مه خدا‏ي‏ان و قهرمانان را در زندگ‏ي‏ اجتماع‏ي‏ مردم در دوران گذشته روشن م‏ي‏سازند.
 

 • مقاله دلايل ترک تحصيل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگيرى از آن

  آنازتتحصيلترکجلوگيرىدانش‌آموزاندانلود مقاله دلايل ترک تحصيل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگيرى از آندلايلدلايل ترک تحصيل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگيرى از آنراهکارهاىمقالهمقاله دلايل ترک تحصيل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگيرى از آنو رفتن به سایت اصلی مقاله دلايل ترک تحصيل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگيرى…

 • تحقیق در مورد اهمیت آب در روند توسعه کشورها

  تحقیق در مورد اهمیت آب در روند توسعه کشورها آب, اهمیت, اهمیت آب در روند توسعه کشورها, تحقیق, تحقیق در مورد اهمیت آب در روند توسعه کشورها, توسعه, دانلود تحقیق در مورد اهمیت آب در روند توسعه کشورها, در, روند,…

 • تحقیق در مورد اقتصاد مالزی

  تحقیق در مورد اقتصاد مالزی اقتصاد, اقتصاد مالزی, تحقیق, تحقیق در مورد اقتصاد مالزی, دانلود تحقیق در مورد اقتصاد مالزی, مالزی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اقتصاد مالزی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد خرد کردن علوفه

  تحقیق در مورد خرد کردن علوفه تحقیق, تحقیق در مورد خرد کردن علوفه, خرد, خرد کردن علوفه, دانلود تحقیق در مورد خرد کردن علوفه, علوفه, کردن, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خرد کردن علوفه لینک دانلود و…

 • اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي

  اصولاصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشيتجويزدانلود اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشيمکملمنطقيهايورزشي رفتن به سایت اصلی اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد حسابداري صنعتي

  پاورپوینت در مورد حسابداري صنعتي پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حسابداري صنعتي, حسابداري, حسابداري صنعتي, دانلود پاورپوینت در مورد حسابداري صنعتي, صنعتي, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد حسابداري صنعتي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد کلیسای سنت استپانوس دستا

  پاورپوینت در مورد کلیسای سنت استپانوس دستا استپانوس, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کلیسای سنت استپانوس دستا, دانلود پاورپوینت در مورد کلیسای سنت استپانوس دستا, دستا, سنت, کلیسای, کلیسای سنت استپانوس دستا, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کلیسای…

 • تحقیق در مورد کلیدهای طلایی تربیت فرزندان 33 ص

  تحقیق در مورد کلیدهای طلایی تربیت فرزندان 33 ص 33, تحقیق, تحقیق در مورد کلیدهای طلایی تربیت فرزندان 33 ص, تربیت, دانلود تحقیق در مورد کلیدهای طلایی تربیت فرزندان 33 ص, ص, طلایی, فرزندان, کلیدهای, کلیدهای طلایی تربیت فرزندان 33…

 • مبانی نظری و پیشینه مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی

  مبانی نظری و پیشینه مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی اراضی, با, بایر, پتانسیل, پیشینه, دانلود مبانی نظری و پیشینه مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی, شه, مبانی, مبانی نظری و پیشینه مكان يابي اراضی بایر…

 • تحقیق در مورد آزمكانيك خاك 19 ص

  تحقیق در مورد آزمكانيك خاك 19 ص 19, آزمكانيك, آزمكانيك خاك 19 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آزمكانيك خاك 19 ص, خاك, دانلود تحقیق در مورد آزمكانيك خاك 19 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آزمكانيك…