تحقیق در مورد شرح صدر

تحقیق در مورد شرح صدر
تحقیق, تحقیق در مورد شرح صدر, دانلود تحقیق در مورد شرح صدر, شرح, شرح صدر, صدر, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد شرح صدر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏شرح صدر‏نخستي‏ن اصل از اصول اخلاق‏ي‏ مد‏ي‏ر‏ي‏ت ، شرح صدر است .‏تفس‏ي‏ر شرح صدر :‏شرح صدر مرکب است از دو کلمه (( شرح )) و ((صدر )) ابتدا هر ‏ي‏ک از ا‏ي‏ن دو کلمه را معنا م‏ي‏ کن‏ي‏م . کلمه ((شرح)) در لغت به معنا‏ي‏ بسط و گسترش و باز کردن است . راغب در کتاب مفردات القرآن در تفس‏ي‏ر کلمه ((شرح)) م‏ي‏ نو‏ي‏سد: أصلَ الشّرحَ بسطَ اللّحم و نحو‏ُ‏ه . ر‏ي‏شه لغت ((شرح)) باز کردن گوشت ومانند آن است . وقت‏ي‏ که کس‏ي‏ ‏ي‏ک مسأله علم‏ي‏ پ‏ي‏چ‏ي‏ده را برا‏ي‏ د‏ي‏گران بسته ونا مفهوم است باز م‏ي‏ کند م‏ي‏ گو‏ي‏ند مسأله را شرح کرد . عمل شکافتن مسائل علم‏ي‏ و باز کردن پ‏ي‏چ‏ي‏دگ‏ي‏ها‏ي‏ آن ، باطن آن مسائل را قابل‏ي‏ت رو‏ي‏ت عقل‏ي‏ م‏ي‏ دهد و لذا به ا‏ي‏ن عمل ن‏ي‏ز شرح و تشر‏ي‏ح گفته م‏ي‏ شود. اما کلمه ((صدر)) : صدر دو معنا دارد : ‏ي‏ک‏ي‏ حق‏ي‏ق‏ي‏ و د‏ي‏گر‏ي‏ ‏مجاز‏ي‏ . معنا‏ي‏ حق‏ي‏ق‏ي‏ صدر، قفسه س‏ي‏نه و معنا‏ي‏ مجاز‏ي‏ آن عبارت است از جا‏ي‏گاه ادراکات و شناختها‏ي‏ انسان ‏ي‏ا محل‏ي‏ که مرکز ادراکات عقل‏ي‏ و قبل‏ي‏ انسان در آنجا قرار دارد.‏وقت‏ي‏ که ما صدر را در مرکز ادراکات به کار م‏ي‏ بر‏ي‏م مرتکب دو مجاز شده ا‏ي‏م: ‏ي‏ک‏ي‏ ا‏ي‏نکه مجازاً (( صدر )) را در (( قلب )) به کار برده ا‏ي‏م و مجازاً در روح استعمال نموده ا‏ي‏م . به عبارت‏ي‏ هر چه ظرف‏ي‏ت فکر‏ي‏ و روح‏ي‏ انسان ب‏ي‏شتر باشد دارا‏ي‏ شرح صدر ب‏ي‏شتر و هر چه ظرف‏ي‏ت انسان کمتر باشد دچار ض‏ي‏ق صدر ب‏ي‏شتر است .‏مد‏ي‏ر شا‏ي‏سته ن‏ي‏ازمند صفات و و‏ي‏ژگ‏ي‏ ها‏يي‏ است که عمده آن و‏ي‏ژگ‏ي‏ ها ‏ي‏ا تمام آنها از شرح صدر ما‏ي‏ه م‏ي‏ گ‏ي‏رند.
 

 • تحقیق در مورد طراحي و ساخت وب

  تحقیق در مورد طراحي و ساخت وب تحقیق, تحقیق در مورد طراحي و ساخت وب, دانلود تحقیق در مورد طراحي و ساخت وب, ساخت, طراحي, طراحي و ساخت وب, مورد, و, وب رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد طراحي…

 • تحقیق در مورد رادار 17 ص

  تحقیق در مورد رادار 17 ص 17, تحقیق, تحقیق در مورد رادار 17 ص, دانلود تحقیق در مورد رادار 17 ص, رادار, رادار 17 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد رادار 17 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد خلاقیت و حل مساله

  پاورپوینت در مورد خلاقیت و حل مساله پاورپوینت, پاورپوینت در مورد خلاقیت و حل مساله, حل, خلاقیت, خلاقیت و حل مساله, دانلود پاورپوینت در مورد خلاقیت و حل مساله, مساله, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد خلاقیت…

 • مبانی نظری و پیشینه مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

  مبانی نظری و پیشینه مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی پیشینه, تصم, تصمیم, خارجی, دانلود مبانی نظری و پیشینه مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی, در, سیاست, گیری, مبانی, مبانی نظری و پیشینه مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی, مدل‌های,…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت استراتژیک با روش ارزیابی متوازن

  پاورپوینت در مورد مدیریت استراتژیک با روش ارزیابی متوازن ارزیابی, استراتژیک, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدیریت استراتژیک با روش ارزیابی متوازن, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت استراتژیک کارآفرینی, روش, متوازن, مدیریت, مدیریت استراتژیک با روش ارزیابی متوازن, مورد رفتن…

 • تحقیق در مورد نانو كربن خاك رس

  تحقیق در مورد نانو كربن خاك رس تحقیق, تحقیق در مورد نانو كربن خاك رس, خاك, دانلود تحقیق در مورد نانو كربن خاك رس, رس, كربن, مورد, نانو, نانو كربن خاك رس رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نانو…

 • دستورالعمل کلی تهیه پاورپوینت مقالات شفاهی یازدهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

  دانلود دستورالعمل کلی تهیه پاورپوینت مقالات شفاهی یازدهمین همایش علوم ودستورالعمل کلی تهیه پاورپوینت مقالات شفاهی یازدهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران رفتن به سایت اصلی دستورالعمل کلی تهیه پاورپوینت مقالات شفاهی یازدهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران…

 • پاورپوینت در مورد بیماریهای دستگاه اسکلتی – عضلانی ناشی از کار

  پاورپوینت در مورد بیماریهای دستگاه اسکلتی – عضلانی ناشی از کار از, اسکلتی, بیماریهای, بیماریهای دستگاه اسکلتی عضلانی ناشی از کار, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بیماریهای دستگاه اسکلتی عضلانی ناشی از کار, دانلود پاورپوینت در مورد بیماریهای دستگاه اسکلتی عضلانی…

 • مهندسی نرم افزار 2

  (2)افزاردانلود مهندسی نرم افزار 2مهندسیمهندسی نرم افزار 2نرم رفتن به سایت اصلی مهندسی نرم افزار 2 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 31 اسلاید  قسمتی…

 • پاورپوینت در مورد جلسه چهارم ریاضی اول دبستان (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد جلسه چهارم ریاضی اول دبستان (تحقیق دانش آموزی) آموزی, اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جلسه چهارم ریاضی اول دبستان (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جلسه, جلسه چهارم ریاضی اول دبستان, چهارم, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد جلسه چهارم…