تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل

تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل
الملل, بين, تحقیق, تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل, حقوق, دانلود تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل, طوفان, طوفان كاترينا و حقوق بين الملل, كاترينا, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد طوفان كاترينا و حقوق بين الملل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏طوفان كاترينا و حقوق بين الملل- ترجمه الهه نوروزي كارآموز وكالت‏طوفان كاترينا و حقوق بين الملل* (‏۲۱‏ سپتامبر ‏۲۰۰۵)‏نوشته: فردريكال. كرگيسترجمه: الهه نوروزي*به دنبال وقوع طوفان كاترينا، در گزارشات برخي از رسانه هاي پرمخاطب،از قربانيان به عنوان پناهندگان نام برده شد. ] ‏۱[ ‏اين در حالي است كه برخي از ديگر گزارشات چنين تقسيم بندي را در مورد قربانيان رد نمودند و اصرار كردند كه از آنها بهعنوان شهروندان امريكايي ياد شود. واضح است كه طبق حقوق بينالملل، افرادي كه مجبور به فرار از طوفان، عواقب و بلاياي بعد از آن ميباشند، پناهنده محسوب نميشوند. جامعه بين المللي از چنين افرادي تحت عنوان افراد آواره و بيخانمان ياد ميكند و مجموعه خاصي از استانداردهاي بين المللي را در مورد آنها اعمال مينمايد.پناهندگان اشخاصي هستند كه به خارج از كشور خود فرار ميكنند زيرا دولت متبوعشان با آزار و اذيت مداوم آنها و يا عدم حمايت از آنها در برابر خطرات ناشي از اشخاص ثالث، تامين حقوق بشر را در مورد آنها رعايت نمينمايند. حقوق بين الملل چنين اشخاصي را از طريق كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (‏۱۹۵۱) ‏و پروتكل آن (‏۱۹۶۷) ]۲[ ‏و ديگر اسناد منطقهاي مانند كنوانسيون پناهندگي سازمان كشورهاي امريكايي (‏۱۹۶۹) (OAS‏) ‏و اعلاميه كارتاگنا (‏۱۹۸۴) ‏حمايت مينمايد.قربانيان طوفان كاترينا كه مجبور به ترك خانه هايشان گشتند، نه ايالات متحده را ترك نمودند و نه حقوق بشر خود را در برابر دولت ايالات متحده از دست دادند. در واقع آنها خانه هاي خود را بهطور كاملاً غيرارادي ترك كردند. بنابراين طبق مفاد «اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي (‏۱۹۹۸)»‏، قربانيان طوفان كاترينا آوارگان داخلي محسوب ميگردند. اصول راهنماي مزبور چنين اشخاصي را بدين نحو توصيف مينمايد: «افراد يا گروهي از افراد كه بهمنظور اجتناب از عواقب و اثرات ناشي از درگيري نظامي، نقض حقوق بشر و يا بلاياي طبيعي يا ساخته دست بشر، مجبور به فرار يا ناگزير از ترك خانه ها و اقامتگاه معمولي خود شدهاند. كساني كه از مرز ميان دولتهايي كه به لحاظ بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته، عبور ننموده اند.چارچوب اصولي در پاسخ به نيازهاي خاص آوارگان داخليهيچ كنوانسيون (معاهده) بين المللي خاصي در زمينه حمايت از حقوق افرادي كه بهعلت بلاياي طبيعي يا علل ديگر، در درون مرزهاي ملي خود آواره شدهاند، وجود ندارد. با اين وجود، افرادي كه كشور خود را ترك ننمودهاند همچون ساير شهروندان از كليه حقوق بشر جاري در آن كشور برخوردارند. چالش اصلي مشخص نمودن تنضيمات و مفاهيمي است كه براي پاسخگوئي به نيازهاي خاص آوارگان داخلي در حقوق بينالملل يافت ميشود.در سال ‏۱۹۹۲‏ كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دكتر دنگ (Deng‏) اهل سودان را به عنوان اولين نماينده دبيركل ملل متحد در ارتباط با آوارگان داخلي انتخاب نمود. چند سال بعد، از او خواسته شد كه چارچوبي اصولي مناسبي ]‏۳[ ‏را در اين زمينه تهيه نمايد. در اين راستا دكتر دنگ اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي را توسعه داد و در سال‏ ‏۱۹۹۸‏ آنها را به كميسيون مزبور تسليم نمود. ]‏۴[ ‏سند مزبور در ‏۳۰‏ اصل، حقوق بشر عام و تضمينات بشر دوستانه موجود در حقوق بين الملل را با مفهوم خاص راجعبه آوارگان داخلي تشريح كرده است. اصول مزبور هر سه مرحله آوارگي داخلي را تحت پوشش خود قرار ميدهد. يعني مرحله پيش از آوارگي، دوران آوارگي و مرحله بازگشت يا اسكان و استقرار مجدد. همانطور كه دكتر دنگ در آن زمان تاكيد نمود هدف اين اصول پاسخ به نيازهاي خاص آوارگان داخلي در سراسر جهان ميباشد و راه وصول به اين هدف، مشخص نمودن حقوق و تضميناتي است كه به حمايت از آوارگان داخلي ميپردازد و بنابراين اصول راهنمايي مزبور نه تنها در راستاي انجام وظيفه نمايندگي بلكه به منظور راهنمايي دولتها، سازمانهاي دولتي و غيردولتي و سايرين در مواقع رويارويي با پديده آوارگي داخل نيز تهيه شده است.دكتر دنگ تاكيد مينمايد كه اصول مزبور «منعكس كننده و مطابق با حقوق بشر بين الملل و حقوق بشر دوستانه بينالمللي است» ضمن آنكه اصول مرتبط با آوارگان داخلي و قابل اعمال نسبت به آنها را نيز بيان ميكند. اين اصول در اسناد موجود به صورت پراكنده ذكر شده اند. همچنين دكتر دنگ اضافه مينمايد كه اصول راهنماي مزبور نه تنها موجب روشن شدن نكات مبهم ميگردد بلكه خلاءهايي را هم كه ممكن است در اين زمينه وجود داشته باشد پر ميسازد. ]
 

 • مبانی وپیشینه نظری کیفیت زندگی

  مبانی وپیشینه نظری کیفیت زندگی دانلود مبانی وپیشینه نظری کیفیت زندگی, زندگی, کیفیت, مبانی, مبانی وپیشینه نظری کیفیت زندگی, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی وپیشینه نظری کیفیت زندگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد حجاب و نقش آن در جامعه

  تحقیق در مورد حجاب و نقش آن در جامعه آن, تحقیق, تحقیق در مورد حجاب و نقش آن در جامعه, جامعه, حجاب, حجاب و نقش آن در جامعه, دانلود تحقیق در مورد حجاب و نقش آن در جامعه, در, مورد,…

 • ادبیات نظری تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4p

  4pآمیختهادبیاتادبیات نظری تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4pبازاریابیتحقیقدانلود ادبیات نظری تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4pعناصرنظری رفتن به سایت اصلی ادبیات نظری تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4p لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…

 • تحقیق كمپرسور چيست

  تحقیقتحقیق كمپرسور چيستچيستدانلود تحقیق كمپرسور چيستكمپرسوركمپرسور چيست رفتن به سایت اصلی تحقیق كمپرسور چيست لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه  قسمتی از متن…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي اقلام, پیشینه, تحقیق, تعهدي, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي, سود, كيفيت, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام…

 • تحقیق در مورد نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS 11 ص

  تحقیق در مورد نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS 11 ص 11, CCD, CMOS, به, تحقیق, تحقیق در مورد نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و CMOS 11 ص, تفاوت, دانلود تحقیق در مورد نگاهى به تفاوت سنسورهاى CCD و…

 • آنچه هستید که می خورید

  آنچهآنچه هستید که می خوریدخوریددانلود آنچه هستید که می خوریدکهمیهستید رفتن به سایت اصلی آنچه هستید که می خورید لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • پاورپوینت در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داری

  پاورپوینت در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داری اسلام, اقتصادي, با, پاورپوینت در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمایه داری 1, دانلود پاورپوینت در مورد مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمایه…

 • تحقیق در مورد تغذیه ورزشی 17ص

  تحقیق در مورد تغذیه ورزشی 17ص 17ص, تحقیق, تحقیق در مورد تغذیه ورزشی 17ص, تغذیه, تغذیه ورزشی 17ص, دانلود تحقیق در مورد تغذیه ورزشی 17ص, مورد, ورزشی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تغذیه ورزشی 17ص لینک دانلود و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده, سازمان, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده, نظری, و, یادگیرنده رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده…