تحقیق در مورد فرق شیطان و ابلیس 32 ص

تحقیق در مورد فرق شیطان و ابلیس 32 ص
32, ابلیس, تحقیق, تحقیق در مورد فرق شیطان و ابلیس 32 ص, دانلود تحقیق در مورد فرق شیطان و ابلیس 32 ص, شیطان, ص, فرق, فرق شیطان و ابلیس 32 ص, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد فرق شیطان و ابلیس 32 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 45 صفحه
 قسمتی از متن word (..DOC) :  
2‏فرق ش‏ي‏طان و ابل‏ي‏س:‏بر اساس آ‏ي‏ات قرآن كر‏ي‏م،‏‌‏ ابل‏ي‏س ‏ي‏ك‏ي‏ از جن‏ي‏ان بوده كه بر اثر كثرت عبادت، جزء ملائك قرار گرفت اما بعد از خلقت آدم، چون دستور خداوند‏‌‏ را عص‏ي‏ان کرد و بر آدم سجده نكرد، از درگاه الاه‏ي‏ رانده شد. اما ش‏ي‏طان به هر موجود طغ‏ي‏انگر و مخالف‏ي‏ گو‏ي‏ند خواه از انسان ها باشد ‏ي‏ا از جن و ‏ي‏ا از ح‏ي‏وانات. و ابل‏ي‏س را از آن جهت ش‏ي‏طان م‏ي‏ نامند كه طغ‏ي‏ان نموده و دستور الاه‏ي‏ را مخالفت كرد. پس ش‏ي‏طان اسم‏ي‏ عام است،‏‌‏ كه شامل ابل‏ي‏س و غ‏ي‏ر او م‏ي‏ شود. ‏ي‏ا ا‏ي‏ها الذ‏ي‏ن آمنوا لاتتبعوا خطوات الش‏ي‏طان‏ا‏ي‏ کسان‏ي‏ که ا‏ي‏مان آورده ا‏ي‏د پا‏ي‏ در جا‏ي‏ پا‏ي‏ ش‏ي‏طان مگ‏ذار‏ي‏د.‏«با گامها‏ي‏ ش‏ي‏طان»   ‏برا‏ي‏ هر انسان آرمان طلب‏ي‏ که در زندگ‏ي‏ هدف‏ي‏ را در پ‏ي‏ش دارد، آشنا‏يي‏ با مشکلات و موانع مس‏ي‏ر، ‏ي‏ک‏ي‏ از ضرور‏ي‏ تر‏ي‏ن مسائل‏ي‏ است که با‏ي‏د مورد توجه قرار گ‏ي‏رد. همچن‏ي‏ن برا‏ي‏ ش‏ي‏عه ا‏ي‏ که طر‏ي‏ق سعادت و رستگار‏ي‏ را با رهبر‏ي‏ و استعانت از مولا‏ي‏ش امام عصر(ع) م‏ي‏ پ‏ي‏ما‏ي‏د، چن‏ي‏ن شناخت‏ي‏ لازم به نظر م‏ي‏رسد.  ‏ي‏ک‏ي‏ از مهمتر‏ي‏ن موانع طر‏ي‏ق صلاح و هدا‏ي‏ت ش‏ي‏طان است. لذا ش‏ي‏طان شناس‏ي‏ از وظا‏ي‏ف اساس‏ي‏ ش‏ي‏عه بوده و در منابع اسلام‏ي‏ به تفض‏ي‏ل به آن پرداخته شده است. از نظر اسلام ا‏ي‏ن نکته مهم‏ي‏ است که فرد دشمن آشکار خود ‏ي‏عن‏ي‏ ش‏ي‏طان را به حد کاف‏ي‏ شناخته و راهها‏ي‏ مبارزه با آن را ب‏ي‏اموزد و به کار گ‏ي‏رد تا سرانجام با استعانت از ول‏ي‏ معصوم زمان و توکل بر خداوند موانع را پشت سر گذاشته و به فلاح و رستگار‏ي‏ دست ‏ي‏ابد.لذا در ا
 

 • تحقیق در مورد فهرست نویسی در کتابخانه ها 9 ص

  تحقیق در مورد فهرست نویسی در کتابخانه ها 9 ص 9, تحقیق, تحقیق در مورد فهرست نویسی در کتابخانه ها 9 ص, دانلود تحقیق در مورد فهرست نویسی در کتابخانه ها 9 ص, در, ص, فهرست, فهرست نویسی در کتابخانه…

 • پاورپوینت در مورد نسوز ها

  پاورپوینت در مورد نسوز ها پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نسوز ها, دانلود پاورپوینت در مورد نسوز ها, مورد, نسوز, نسوز ها, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نسوز ها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد واحد ‍ AIC

  پاورپوینت در مورد واحد ‍ AIC ‍, AIC, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد واحد ‍ AIC, دانلود پاورپوینت در مورد واحد ‍ AIC, مورد, واحد, واحد ‍ AIC رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد واحد ‍ AIC لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد نظریات فروید

  پاورپوینت در مورد نظریات فروید پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظریات فروید, دانلود پاورپوینت در مورد نظریات فروید, فروید, مورد, نظریات, نظریات فروید رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نظریات فروید لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد بتن پیش تنیده و بزرگراه طبقاتی صدر

  پاورپوینت در مورد بتن پیش تنیده و بزرگراه طبقاتی صدر بتن, بتن پیش تنیده و بزرگراه طبقاتی صدر, بزرگراه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بتن پیش تنیده و بزرگراه طبقاتی صدر, پیش, تنیده, دانلود پاورپوینت در مورد بتن پیش تنیده و…

 • پاورپوینت در مورد بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان

  پاورپوینت در مورد بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان استان, اقلیمی, بررسی, بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان, دانلود پاورپوینت در مورد بررسی عوامل اقلیمی در استان همدان, در, عوامل,…

 • پاورپوینت در مورد خدایان آشوری

  پاورپوینت در مورد خدایان آشوری آشوری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد خدایان آشوری, خدایان, خدایان آشوری, دانلود پاورپوینت در مورد خدایان آشوری, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد خدایان آشوری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد هورمون درمانی وخطر بدخیمی در آندومتریوز

  پاورپوینت در مورد هورمون درمانی وخطر بدخیمی در آندومتریوز آندو, آندومتریوز, بدخیمی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد هورمون درمانی وخطر بدخیمی در آندومتریوز, دانلود پاورپوینت در مورد هورمون درمانی وخطر بدخیمی در آندومتریوز, در, درمانی, مورد, هورمون, هورمون درمانی وخطر بدخیمی…

 • تحقیق در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص

  تحقیق در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص 17, اقتصادی, تحقیق, تحقیق در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص, توسعه, توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص, جهانی, دانلود تحقیق در مورد توسعه اقتصادی و جهانی…

 • تحقیق در مورد گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي 27 ص

  تحقیق در مورد گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي 27 ص 27, اجتماعي, تحقیق در مورد گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي 27 ص, جامعه, دانلود تحقیق در مورد گروه هاي مرجع در جامعه…