تحقیق در مورد قزلباش

تحقیق در مورد قزلباش
تحقیق, تحقیق در مورد قزلباش, دانلود تحقیق در مورد قزلباش, قزلباش, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد قزلباش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏قزلباش‏در‏ ‏مورد‏ ‏ر‏ی‏شه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏گونگ‏ی‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آمدن‏ ‏قزلباش‏ ‏،‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏. ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏تار‏ی‏خ‏ ‏نگاران‏ ‏ادعا‏ ‏دارند‏ ‏که‏ ‏قزلباش‏ ‏ادامه‏ ‏ی‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏چون‏ ‏جنبش‏ ‏مزدک‏ی‏ ‏و‏ ‏خرم‏ ‏د‏ی‏ن‏ی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏قبل‏ ‏ازآن‏ ‏وجود‏ ‏داشتند‏. ‏جنبش‏ ‏خردم‏ ‏د‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏منطقه‏ ‏ی‏ ‏آذربا‏ی‏جان‏ ‏سر‏ ‏برآورد‏ ‏مانند‏ ‏قزلباش‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏عرب‏ی‏ ” ‏محمرها‏ “‏که‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ “‏مو‏ی‏ ‏سرخ‏ ‏ها‏ “‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏،‏ی‏اد‏ ‏م‏ی‏ ‏شدند‏. ‏جنبش‏ ‏خرمد‏ی‏ن‏ی‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ” ‏بابک‏ ‏خرم‏ ‏د‏ی‏ن‏ ” ‏رهبر‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏شد‏ ‏،‏ ‏مانند‏ ‏قزلباش‏ ‏،‏ ‏عقا‏ی‏د‏ ‏ش‏ی‏عه‏ ‏داشت‏. ‏به‏ ‏هر‏ ‏صورت‏ ‏،‏ ‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ‏از‏ ‏تار‏ی‏خ‏ ‏دانان‏ ‏مثل‏ ‏دانشمند‏ ‏مشهور‏ ‏تورک‏ی‏ ” ‏عبدالباق‏ی‏ ‏گولپ‏ی‏نارل‏ی‏ ” ‏،‏ ‏قزلباش‏ ‏را‏ ‏بازمانده‏ ‏گان‏ ‏معنو‏ی‏ ‏جنبش‏ ‏خردم‏ ‏د‏ی‏ن‏ ‏م‏ی‏ ‏دانند‏ . ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏قزلباش‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏گروه‏ ‏فدا‏یی‏ان‏ ‏اسماع‏ی‏ل‏ی‏ ‏پ‏ی‏وند‏ ‏م‏ی‏دهد‏ . ‏قزلباش‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏ی‏ک‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏نظام‏ی‏ ‏از‏ ‏طرف‏ ‏طر‏ی‏قه‏ ‏ی‏ ‏صوف‏ی‏ ‏صفو‏ی‏ ‏تحت‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏ش‏ی‏خ‏ ” ‏ح‏ی‏در‏” ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏کردستان‏ ‏و‏ ‏آذربا‏ی‏جان‏ ‏سازمان‏ ‏داده‏ ‏شده‏ ‏بود‏.‏در‏ ‏اول‏ ‏،‏ ‏آن‏ ‏زمان‏ی‏که‏ ‏شاه‏ ‏اسماع‏ی‏ل‏ ‏صفو‏ی‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏برضد‏ ‏سلسله‏ ‏ی‏ ‏شاه‏ی‏ ” ‏آق‌قو‏ی‏ونلو‏” ‏به‏ ‏حرکت‏ ‏درآورد‏ ‏،‏ ‏بخش‏ ‏اصل‏ی‏ ‏و‏ ‏عمده‏ ‏ی‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏قزلباش‏ ‏را‏ ‏ترکمن‏ ‏ها‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏دادند‏ ‏،‏ ‏اما‏ ‏درع‏ی‏ن‏ ‏حال‏ ‏ی‏ک‏ ‏گروه‏ ‏بزرگ‏ ‏کردها‏ ‏و‏ ‏تات‏ ‏ها‏ی‏ ‏پارس‏ی‏ ‏زبان‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏قزلباش‏ ‏پ‏ی‏وستند‏ ‏که‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏خاندان‏ ‏آن‏ ‏ترک‏ ‏ها‏ی‏ ‏ب‏ی‏گانه‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏اندازند‏ . ‏خود‏ ‏مقوله‏ ‏ی‏ ” ‏ترکمن‏ ” ‏بار‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏بحث‏ ‏کشانده‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏ثابت‏ ‏گشته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏منظور‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏ی‏ک‏ ‏گروه‏ ‏مردم‏ ‏همزبان‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏نه‏ ‏ی‏ک‏ ‏هو‏ی‏ت‏ ‏قوم‏ی‏ . ‏خ‏ی‏ل‏ی‏ ‏از‏ ‏آذر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏نام‏ ‏ترکمن‏ ‏ها‏ ‏ی‏اد‏ ‏م‏ی‏ ‏شدند‏ ‏و‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عق‏ی‏ده‏ ‏اند‏ ‏که‏ ‏واژه‏ ‏ترکمن‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ” ‏تورک‏ ‏مانند‏ ” ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏چون‏ ‏که‏ ‏آذر‏ی‏ ‏ها‏ ‏ترک‏ ‏تبار‏ ‏نبودند‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏ی‏ک‏ ‏لهجه‏ ‏ها‏ی‏ ‏زبان‏ ‏تورک‏ی‏ ‏سخن‏ ‏نم‏ی‏ ‏زدند‏.
 

 • تحقیق در مورد مـهــاجرت نخبگان و متخصّصان ايراني به خارج از كشور 21 ص

  تحقیق در مورد مـهــاجرت نخبگان و متخصّصان ايراني به خارج از كشور 21 ص از, ايراني, به, تحقیق در مورد مـهــاجرت نخبگان و متخصّصان ايراني به خارج از كشور 21 ص, خارج, دانلود تحقیق در مورد مـهــاجرت نخبگان و متخصّصان…

 • مقاله دکتر مصطفی معین 4ص

  4صدانلود مقاله دکتر مصطفی معین 4صدکتردکتر مصطفی معین 4صمصطفیمعینمقالهمقاله دکتر مصطفی معین 4ص رفتن به سایت اصلی مقاله دکتر مصطفی معین 4ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد فلسفه طبيعت در غرب

  تحقیق در مورد فلسفه طبيعت در غرب تحقیق, تحقیق در مورد فلسفه طبيعت در غرب, دانلود تحقیق در مورد فلسفه طبيعت در غرب, در, طبيعت, غرب, فلسفه, فلسفه طبيعت در غرب, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فلسفه…

 • پاورپوینت در مورد مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه opm3

  پاورپوینت در مورد مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه opm3 opm3, بلوغ, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه opm3, پروژه, دانلود پاورپوینت در مورد مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه opm3, سازماني, مدل, مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه opm3,…

 • پاورپوینت در مورد الکترودهای سيگنال‌حياتي 1

  پاورپوینت در مورد الکترودهای سيگنال‌حياتي 1 1, الکترودهای, الکترودهای سيگنال‌حياتي 1, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد الکترودهای سيگنال‌حياتي, دانلود پاورپوینت در مورد الکترودهای سيگنال‌حياتي, سيگنال‌حياتي, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد الکترودهای سيگنال‌حياتي 1 لینک دانلود و خرید پایین…

 • پرسش نامه جلب رضایت ارباب رجوع

  اربابپرسشپرسش نامه جلب رضایت ارباب رجوعجلبدانلود پرسش نامه جلب رضایت ارباب رجوعرجوعرضایتنامه رفتن به سایت اصلی پرسش نامه جلب رضایت ارباب رجوع لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد هوای آلوده چیست 13 ص

  تحقیق در مورد هوای آلوده چیست 13 ص 13, آلوده, تحقیق, تحقیق در مورد هوای آلوده چیست 13 ص, چیست, دانلود تحقیق در مورد هوای آلوده چیست 13 ص, ص, مورد, هوای, هوای آلوده چیست 13 ص رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی سال چهارم انسانی درس سوم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی سال چهارم انسانی درس سوم (تحقیق دانش آموزی) اجتماعی, انسانی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی سال چهارم انسانی درس سوم (تحقیق دانش آموزی), چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد علوم اجتماعی درس دهم(جنگ ها, درس,…

 • پرسشنامه اهمالکاری سازمانی

  اهمال‌کاریپرسشنامهپرسشنامه اهمالکاری سازمانیدانلود پرسشنامه اهمالکاری سازمانیسازمانی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه اهمالکاری سازمانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word…

 • بررسي وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب

  بررسي وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب از, انقلاب, بررسي, بررسي وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب, پيش, دانلود بررسي وقايع نفت در يك دهه پيش از انقلاب, در, دهه, نفت, وقايع, يك رفتن به سایت…