تحقیق در مورد محصول نهایی گزارشگری مالی

تحقیق در مورد محصول نهایی گزارشگری مالی
تحقیق, تحقیق در مورد محصول نهایی گزارشگری مالی, دانلود تحقیق در مورد محصول نهایی گزارشگری مالی, گزارشگری, مالی, محصول, محصول نهایی گزارشگری مالی, مورد, نهایی

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد محصول نهایی گزارشگری مالی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏محصول نها‏يي‏ گزارشگر‏ي‏ مال‏ي‏. صورت ها‏ي‏ مال‏ي‏ است. هر صورت مال‏ي‏ منعكس كننده اطلاعات‏ي ‏است كه در مجموع م‏ي‏ تواند تصو‏ي‏ر روشن‏ي‏ از واحد تجار‏ي‏ مورد نظر ارائه نما‏ي‏د. صورت ‏سود و ز‏ي‏ان جامع ‏ي‏ك‏ي‏ از صورت ها‏ي‏ مال‏ي‏ است كه م‏ي‏زان افزا‏ي‏ش ‏ي‏ا كاهش حقوق صاحبان ‏سرما‏ي‏ه را از بابت درآمدها و هز‏ي‏نه ها‏ي‏ مختلف نشان م‏ي‏دهد. سرما‏ي‏ه گذاران. ‏اعتباردهندگان. مد‏ي‏ر‏ي‏ت و سا‏ي‏ر‏ي‏ن جهت اتخاذ تصم‏ي‏م ها‏ي‏ اقتصاد‏ي‏ به اطلاعات‏ي‏ در مورد ‏علل تغ‏يي‏ر دارا‏يي‏ ها و بده‏ي‏ها‏ي‏ بنگاه. نتا‏ي‏ج معاملات و آثار رو‏ي‏دادها و شرا‏ي‏ط ‏برخاسته از مح‏ي‏ط ن‏ي‏از دارند. هدف اصل‏ي‏ ا‏ي‏ن تحق‏ي‏ق بررس‏ي‏ تاث‏ي‏ر ارائه ‏ي‏ صورت سود و ‏ز‏ي‏ان جامع بر تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر ‏ي‏ ها‏ي‏ استفاده كنندگان از د‏ي‏دگاه آنان است. از ا‏ي‏ن رو با ‏استفاده از متون و ادب‏ي‏ات حسابدار‏ي‏ مولفه ها‏ي‏ تصم‏ي‏م گ‏ي‏ر‏ي‏ شناسا‏يي‏ گرد‏ي‏د و مبنا‏ي ‏طراح‏ي‏ سوال ها‏ي‏ ابزار اندازه گ‏ي‏ر‏ي‏ قرار گرفت. اطلاعات لازم برا‏ي‏ تحقق بخش‏ي‏دن به ‏اهداف تحق‏ي‏ق با استفاده از پرسشنامه جمع آور‏ي‏ شد. جامعه آمار‏ي‏ پژوهش متشكل از دو ‏گروه استفاده كننده صورت ها‏ي‏ مال‏ي‏ شامل مد‏ي‏ران (كارشناسان ارشد مال‏ي‏) شركت ها‏ي ‏سرما‏ي‏ه گذار‏ي‏ با تعداد 103 نفر و مد‏ي‏ران مال‏ي‏ (كارشناسان ارشد مال‏ي‏) صنعت آب و برق
 

 • پاورپوینت در مورد فارسی هفتم درس اول (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فارسی هفتم درس اول (تحقیق دانش آموزی) آموزی, اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فارسی هفتم درس اول (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد فارسی هفتم درس دوم (تحقیق دانش آموزی), درس, فارسی, فارسی هفتم…

 • تحقیق در مورد رمانتیک های آلمان

  تحقیق در مورد رمانتیک های آلمان آلمان, تحقیق, تحقیق در مورد رمانتیک های آلمان, دانلود تحقیق در مورد رمانتیک های آلمان, رمانتیک, رمانتیک های آلمان, مورد, های رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد رمانتیک های آلمان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد دستور العمل ساختن پاپيروس 17 ص

  تحقیق در مورد دستور العمل ساختن پاپيروس 17 ص 17, العمل, پاپيروس, تحقیق, تحقیق در مورد دستور العمل ساختن پاپيروس 17 ص, دانلود تحقیق در مورد دستور العمل ساختن پاپيروس 17 ص, دستور, دستور العمل ساختن پاپيروس 17 ص, ساختن,…

 • تحقیق در مورد گريدهاي محاسباتي 24 ص

  تحقیق در مورد گريدهاي محاسباتي 24 ص 24, تحقیق, تحقیق در مورد گريدهاي محاسباتي 24 ص, دانلود تحقیق در مورد گريدهاي محاسباتي 24 ص, ص, گريدهاي, گريدهاي محاسباتي 24 ص, محاسباتي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گريدهاي…

 • تحقیق در مورد مواد زائد زباله های شهری

  تحقیق در مورد مواد زائد زباله های شهری تحقیق, تحقیق در مورد مواد زاد زباله های شهری, دانلود تحقیق در مورد مواد زاد زباله های شهری, زاد, زباله, شهری, مواد, مواد زاد زباله های شهری, مورد, های رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد بررسی تاثیر عوامل ( اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،طبقه ای)

  پاورپوینت در مورد بررسی تاثیر عوامل ( اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،طبقه ای) (, اجتماعی, ای, بررسی, بررسی تاثیر عوامل ( اجتماعی, پا, پاورپوینت در مورد بررسی تاثیر عوامل ( اجتماعی, تاثیر, دانلود پاورپوینت در مورد بررسی تاثیر عوامل ( اجتماعی, سیاسی, طبقه, طبقه…

 • تحقیق در مورد کارگاه‌هاي ساخت قالب کار آموزی

  تحقیق در مورد کارگاه‌هاي ساخت قالب کار آموزی آموزی, تحقیق, تحقیق در مورد کارگاه‌هاي ساخت قالب کار آموزی, دانلود تحقیق در مورد کارگاه‌هاي ساخت قالب کار آموزی, ساخت, قالب, کار, کارگاه‌هاي, کارگاه‌هاي ساخت قالب کار آموزی, مورد رفتن به سایت…

 • آموزش کسب درآمد میلیونی از سایت های کلیکی

  آموزش کسب درآمد میلیونی از سایت های کلیکی آموزش کسب درآمد از اینترنت, پکیج آموزش کسب درآمد, کسب درآمد, کسب درآمد از اینترنت, کسب درآمد در منزل رفتن به سایت اصلی آموزش کسب درآمد میلیونی از سایت های کلیکی به…

 • تحقیق در مورد سیستم های شهری 32 ص

  تحقیق در مورد سیستم های شهری 32 ص 32, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم های شهری 32 ص, دانلود تحقیق در مورد سیستم های شهری 32 ص, سیستم, سیستم های شهری 32 ص, شهری, ص, مورد, های رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد کارگروه تخصصی خشکسالی ، سرمازدگی

  پاورپوینت در مورد کارگروه تخصصی خشکسالی ، سرمازدگی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کارگروه تخصصی خشکسالی, تخصصی, خشکسالی, دانلود پاورپوینت در مورد کارگروه تخصصی خشکسالی, سرمازدگی, کارگروه, کارگروه تخصصی خشکسالی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کارگروه تخصصی خشکسالی…