مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله

مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله
آسیب, برابر, پ, پذيري, پیشینه, دانلود مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله, در, زلزله, شهري, مبانی, مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله, مساكن, نظری, و

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 33 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
2-1.‏ ‏شهرها ‏و ‏مخاطرات ‏طب‏ی‏ع‏ی ‏13‏2-2. ‏خطر ‏زلزله ‏در ‏شهرها ‏13‏2-2-1. ‏خطر ‏زلزله ‏13‏2-2-2. ‏آس‏ی‏ب‌‏پذ‏ی‏ر‏ی ‏در ‏زلزله ‏14‏2-2-3. ‏بحران ‏زلزله‏: ‏14‏2-3. ‏انواع‏ ‏بحران ‏15‏2-4. ‏زلزله‏ ‏و‏ ‏بحران‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏آن ‏15‏2-5. ‏منابع‏ ‏لرزه‌‏ا‏ی ‏16‏2-6. ‏شدت‏ ‏و‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏زلزله ‏16‏2-7. ‏آس‏ی‏ب‌‏ها‏ ‏و‏ ‏خسارات‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏زلزله ‏16‏2-7-1. ‏خسارات‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏زم‏ی‏ن‏: ‏17‏2-7-2. ‏خسارت‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏سازه‌ها ‏172-7-2-1.‏ ‏خسارت‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏ساختمان‌‏ها ‏182-7-2-2.‏ ‏خسارت‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏سازه‌‏ها‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏ساختمان‏ی ‏182-7-2-3.‏ ‏خسارت‏ ‏وارد‏ ‏بر‏ ‏شر‏ی‏ان‌‏ها‏ی‏ ‏ح‏ی‏ات‏ی ‏182-7-2-4.‏ ‏خسارات‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏حوادث‏ ‏ثانو‏ی‏ه ‏18‏2-8. ‏گسترش ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی ‏شهرها ‏و ‏افزا‏ی‏ش ‏آس‏ی‏ب‌‏پذ‏ی‏ر‏ی ‏18‏2-8-1. ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏شهر‏ی ‏19‏2-8-2. ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شهر‏ی ‏20‏2-8-3. ‏ساختار‏ ‏شهر ‏20‏2-8-4. ‏بافت‏ ‏شهر ‏21‏2-9. ‏فرسايش ‏و ‏فرسودگي ‏23‏2-10. ‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏در‏ ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏لرزه‌ا‏ی‏ ‏شهرها ‏23‏2-10-1. ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏کالبد‏ی ‏25‏2-11. ‏برنامه‌ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏شهر‏ی‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏شهرها ‏25‏2-12. ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏کاربر‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏آس‏ی‏ب‌پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏زلزله ‏26‏2-13. ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران ‏27‏2-14. ‏نقش‏ GIS‏ ‏در‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران ‏28‏2-14-1. GIS‏ ‏و‏ ‏فاز‏ ‏کاهش‏ ‏اثرات ‏29‏2-14-2. GIS‏ ‏و‏ ‏فاز‏ ‏آمادگ‏ی ‏29‏2-14-3. GIS‏ ‏و‏ ‏فاز‏ ‏پاسخگو‏یی ‏29‏2-14-4. GIS‏ ‏و‏ ‏فاز‏ ‏بازساز‏ی ‏30‏2-15. ‏نقش‏ ‏برنامه‌‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏شهر‏ی‏ ‏در‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران‏ (‏زلزله‏) ‏30
 

 • تحقیق در مورد حقوق مولف ، راديو و تلويزيون 31ص

  تحقیق در مورد حقوق مولف ، راديو و تلويزيون 31ص 31ص, تحقیق, تحقیق در مورد حقوق مولف, تلويزيون, حقوق, حقوق مولف, دانلود تحقیق در مورد حقوق مولف, راديو, راديو و تلويزيون 31ص, مورد, مولف, و رفتن به سایت اصلی تحقیق…

 • تحقیق در مورد چگونگی دستیابی به پیشرفت تحصیلی مطلوب

  تحقیق در مورد چگونگی دستیابی به پیشرفت تحصیلی مطلوب به, پیشرفت, تحصیلی, تحقیق, تحقیق در مورد چگونگی دستیابی به پیشرفت تحصیلی مطلوب, چگونگی, چگونگی دستیابی به پیشرفت تحصیلی مطلوب, دانلود تحقیق در مورد چگونگی دستیابی به پیشرفت تحصیلی مطلوب, دستیابی,…

 • تحقیق در مورد حجاب؛ نگاه ديروز، چالش امروز، دغدغه فردا

  تحقیق در مورد حجاب؛ نگاه ديروز، چالش امروز، دغدغه فردا امروز, تحقیق, تحقیق در مورد حجاب, چالش, چالش امروز, حجاب, دانلود تحقیق در مورد حجاب, دغدغه, دغدغه فردا, ديروز, فردا, مورد, نگاه, نگاه ديروز رفتن به سایت اصلی تحقیق در…

 • مقاله عرفان 8 ص

  (ص)8دانلود مقاله عرفان 8 صعرفانعرفان 8 صمقالهمقاله عرفان 8 ص رفتن به سایت اصلی مقاله عرفان 8 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13…

 • تحقیق تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي 7ص

  7صتجربياتتجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضاي 7صتحقیقتحقیق تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضاي 7صدانلود تحقیق تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضاي 7صدررسيدگيژاپنغيرقضايكشور رفتن به سایت اصلی تحقیق تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي 7ص لینک دانلود…

 • تحقیق در مورد خواص و فوائد برنج از نظر علمی و دیدگاه ائمّه

  تحقیق در مورد خواص و فوائد برنج از نظر علمی و دیدگاه ائمّه از, ام, امه, برنج, تحقیق, تحقیق در مورد خواص و فواد برنج از نظر علمی و دیدگاه امّه, خواص, خواص و فواد برنج از نظر علمی و…

 • پاورپوینت در مورد آشنایی با بحرین

  پاورپوینت در مورد آشنایی با بحرین آشنایی, آشنایی با بحرین, با, بحرین, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آشنایی با بحرین, دانلود پاورپوینت در مورد آشنایی با بحرین, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آشنایی با بحرین لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد استان مازندران 7ص

  تحقیق در مورد استان مازندران 7ص 7ص, استان, استان مازندران 7ص, تحقیق, تحقیق در مورد استان مازندران 7ص, دانلود تحقیق در مورد استان مازندران 7ص, مازندران, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد استان مازندران 7ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مشاركت و مفهوم

  تحقیق در مورد مشاركت و مفهوم تحقیق, تحقیق در مورد مشاركت و مفهوم, دانلود تحقیق در مورد مشاركت و مفهوم, مشاركت, مشاركت و مفهوم, مفهوم, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مشاركت و مفهوم لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد بهداشت فردی و عمومی

  پاورپوینت در مورد بهداشت فردی و عمومی بهداشت, بهداشت فردی و عمومی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بهداشت فردی و عمومی, دانلود پاورپوینت در مورد بهداشت فردی و عمومی رستوران, عمومی, فردی, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد…