پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرز

پرسشنامۀپرسشنامۀ خود پندارۀ راجرزپندارۀخوددانلود پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرزراجرز

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏راجرز Self Concept Questionnaire‏ :‏ برای ‏سنجش ‏خودپنداره ‏از پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏راجـرز) ‏1951، ‏به ‏نقل ‏از ‏رقیبي ‏و میناخاني، (1390‏که ‏دو ‏فرم ‏الف ‏و ب دارد ‏استفاده ‏شد. ‏فرم الف ‏شامل 41 ‏جفت ‏صفت ‏است ‏که ‏در ‏اختیار ‏پاسخگو ‏قرار داده ‏می‏‌‏شود ‏و ‏از ‏وی ‏خواسته ‏می‏‌‏شود ‏با ‏توجه ‏به ‏مقیاس هفت ‏درجه ‏ای‏ (1 تا 7) ‏بالای ‏پرسش‏‌‏نامه، ‏عددی ‏را ‏برحسب دوری ‏یا ‏ن‏ز‏دیکي ‏هر ‏صفت ‏با ‏صفاتي ‏که ‏در ‏خود ‏سراغ ‏دارد، علامت ‏بزند. ‏در ‏مرحلۀ ‏بعد ‏فرم ب ‏در ‏اختیار ‏فرد ‏پاسخگو ‏قرار ‏می‏‌‏گیرد ‏و ‏از ‏وی ‏سؤال ‏می‏‌‏شود ‏که ‏دوست ‏دارید ‏چگونه شخصي ‏باشید ‏و ‏یا ‏فرد ‏ایده‏‌‏آل ‏شما ‏کیست؟ ‏پس ‏از ‏این ‏سؤال، از ‏فرد ‏پاسخگو ‏خواسته ‏مي‏‌‏شود ‏تا ‏دوباره ‏در ‏یک ‏مقیاس هفت ‏درجه ‏ای (انتخاب ‏1 ‏تا 7 ‏برای ‏هر ‏دو ‏صفت) ‏عدد ‏مورد نظر ‏خود ‏را ‏انتخاب ‏کند. ‏در ‏این ‏مرحله، ‏عدد ‏انتخابي ‏فرم ‏الف را ‏در ‏ردیف x ‏و ‏عدد ‏انتخابي ‏در ‏فرم ‏ب را ‏در ‏ردیف Y ‏ثبت مي ‏کنیم. ‏سپس ‏تفاضل ‏این ‏دو ‏را ‏به ‏توان 4 ‏رسانده ‏و ‏مجذور مجموع ‏تفاوت ‏ها ‏را ‏محاسبه ‏مي ‏کنیم. ‏اگر ‏مجذور ‏به ‏دست ‏آمده بین‏ 0‏تا 7 ‏باشد، ‏نشان‏‌‏دهندۀ ‏خود پندار‏ه ‏طبیعي ‏(مثبت، ‏اگر بین7/01 ‏ تا 10 ‏باشد، ‏نشان‏‌‏دهنده ‏خود پندار‏ه‏ ضعیف (منفي) ‏و ‏اگر 01/10 باشد، ‏نشان‏‌‏دهنده ‏خود پندار‏ه ‏روان ‏رنجور ‏است. روایي ‏و ‏پایایي ‏این ‏پرسش‏‌‏نامه ‏به ‏دفعات ‏در ‏ایران ‏بررسي ‏شده است (نوربخش ‏و ‏حسن ‏پور، ‏1383؛ ‏صنم ‏نژاد، ‏1386). نوربخش ‏و ‏حسن ‏پور (1383) روایي ‏همگرای ‏پرسش‏‌‏نامۀ خود پندارۀ ‏راجرز ‏را ‏بر ‏مبنای ‏همبستگي ‏با پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ بک ‏گرارش ‏نموده ‏و ‏رقیبي ‏و ‏میناخاني (1390) ‏آلفای ‏کرونباخ فرم الف و ب را به ترتیب 69/0 و 60/0 گزارش ‏کرده‏‌‏اند‏.‏مقیاس خودپنداره راجرز‏توجه کن‏ید‏ فرم ز‏یر‏ را دو بار با‏ید‏ تکم‏یل‏ کن‏ید‏. با اول بر ا‏ین‏ اساس که خود را در ا‏ین‏ مق‏یاس‏ چگونه م‏ی‏ ب‏یند‏ و فرم دوم ا‏ین‏ است که چگونه‏ می‏ خواه‏ید‏ باش‏ید‏ .‏فرم الف‏نام و نام خانوادگی: سن:‏با توجه به صفات ز‏یر‏ ، خود را چگونه شخص‏ی‏ م‏ی‏ دان‏ید‏؟ برحسب ا‏ین‏ که خود را از نظر هر صفت چگونه م‏ی‏ ب‏یند‏، ‏یکی‏ از‏ نمره‏ ها‏ی‏ 1 تا 7 را برا‏ی‏ خود منظور کن‏ید‏ و علامت Í‏ بزن‏ید‏.
 

 • تحقیق در مورد جامعه شناسی

  تحقیق در مورد جامعه شناسی تحقیق, تحقیق در مورد جامعه شناسی, جامعه, جامعه شناسی, دانلود تحقیق در مورد جامعه شناسی, شناسی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جامعه شناسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • چارچوب نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری رضایت مشتری ومدل کانو

  تحقیقتعاریفچارچوبچارچوب نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری رضایت مشتری ومدل کانودانلود چارچوب نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری رضایت مشتری ومدل کانونظریوانوپیشینه رفتن به سایت اصلی چارچوب نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری رضایت مشتری ومدل کانو لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد آموزش عربی 138 ص

  تحقیق در مورد آموزش عربی 138 ص 138, آموزش, آموزش عربی 138 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آموزش عربی 138 ص, دانلود تحقیق در مورد آموزش عربی 138 ص, ص, عربی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آموزش…

 • تحقیق در مورد نظارت و كنترل در مديريت اسلامي 21 ص

  تحقیق در مورد نظارت و كنترل در مديريت اسلامي 21 ص 21, اسلامي, تحقیق, تحقیق در مورد نظارت و كنترل در مديريت اسلامي 21 ص, دانلود تحقیق در مورد نظارت و كنترل در مديريت اسلامي 21 ص, در, ص, كنترل,…

 • پاورپوینت در مورد روشهاي استريليزاسيون

  پاورپوینت در مورد روشهاي استريليزاسيون استريليزاسيون, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روشهاي استريليزاسيون, دانلود پاورپوینت در مورد روشهاي استريليزاسيون, روشهاي, روشهاي استريليزاسيون, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روشهاي استريليزاسيون لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد حرکت شناسی (فصل4)

  پاورپوینت در مورد حرکت شناسی (فصل4) (فصل4), پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حرکت شناسی (فصل4), حرکت, حرکت شناسی (فصل4), دانلود پاورپوینت در مورد حرکت شناسی (فصل4), شناسی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد حرکت شناسی (فصل4) لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مكتب آكه ايسم

  تحقیق در مورد مكتب آكه ايسم آكه, ايسم, تحقیق, تحقیق در مورد مكتب آكه ايسم, دانلود تحقیق در مورد مكتب آكه ايسم, مكتب, مكتب آكه ايسم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مكتب آكه ايسم لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد رابطه رانگها با خصوصيات افراد

  تحقیق در مورد رابطه رانگها با خصوصيات افراد افراد, با, تحقیق, تحقیق در مورد رابطه رانگها با خصوصيات افراد, خصوصيات, دانلود تحقیق در مورد رابطه رانگها با خصوصيات افراد, رابطه, رابطه رانگها با خصوصيات افراد, رانگها, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد شعر نيمايي

  تحقیق در مورد شعر نيمايي تحقیق, تحقیق در مورد شعر نيمايي, دانلود تحقیق در مورد شعر نيمايي, شعر, شعر نيمايي, مورد, نيمايي) رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شعر نيمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد آرامگاه کوروش بزرگ

  تحقیق در مورد آرامگاه کوروش بزرگ آرامگاه, آرامگاه کوروش بزرگ, بزرگ, تحقیق, تحقیق در مورد آرامگاه کوروش بزرگ, دانلود تحقیق در مورد آرامگاه کوروش بزرگ, کوروش, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آرامگاه کوروش بزرگ لینک دانلود و…